Mindre albatross / Yellow-nosed Albatross

Thalassarache chlororhynchos

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 1/1 

Ras / Subspecies T. c. chlororhynchos
1: 2007 8.7, 1 subad. Domsten-Malmö, Öresund, Skåne (F 2007:66)