Stillahavslom / Pacific Loon

Gavia pacifica

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 1/1 
 
1: 2015 8.5, 1 ad. Stenshuvud, Skåne (F 2015:65, 174-176)