Dvärgsumphöna / Baillon’s Crake

Porzana pusilla

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 12/12 
 
1: 1898 31.8 1 ind. Skälderviken, Skåne (SF 1978, GNM), shot 
2: 1955 20.5 1 ind. Skälderviken, Skåne (FoFl 51:93), shot 
3: 1976 10.6-1.7 1 ♂ Petgärde träsk, Öland, calling (VF 37:75) 
4: 1983 22-23.6 1 ♂ Fardume träsk, Gotland, calling (VF 43:541) 
5: 1999 19.6-13.7 1 ♂ Skatelöv, Småland, calling (F 1999:146) 
6: 1999 16-26.6 1 ♂ Bysjön, Hammar, Värmland, calling (F 1999:146) 
7: 2001 10-26.5 1 ♂ Kilen, Södra Rossö, Bohuslän, calling (F 2001:132) 
8: 2002 9-17.6 1 ♂ Husebymaden, Skatelövsfjorden, Småland, calling (F 2002:136) 
9: 2003 28.6-6.7 1 ♂ Angarnsjöängen, Uppland, calling (F 2003:179) 
10: 2004 25.6-10.7 1 ♂ Pumphusängen, Ågesta, Södermanland, calling (F 2005:96)

11: 2011 19-28.6, 1 ♂ Almbyängen, Oset, Närke, calling (F 2011:98)
12: 2014 30.5-8.6, 1 ♂ Mellersta dammen, Skottorps våtmark, Halland, calling (F 2014:97)