Karolinasumphöna / Sora

Porzana carolina

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 3/3 
 
1: 1966 8-17.6, 1 ♂ Ralången, Småland, calling (VF 26:348-358) 
2: 1987 25.5-25.6, 1 ♂ Skattkärr, Värmland, seen and heard calling (VF 47:451) 
3: 1987 22.6-9.7, 1 ♂ Kråkberg, Mora, Dalarna, calling (VF 47:451)