Prärietrana / Sandhill Crane

Grus canadensis

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 1/1
 
1: 2014 29.4–5.5 Sörsalbo–Hällby–Västerby, Västmanland (F 2014:98)