Moltonisångare / Moltoni’s Warbler

Sylvia moltoni

nästa/next

Genom Taxonomikommitténs rapport nr 5 har rödstrupig sångare splittats i tre arter: rostsångare (Sylvia inornata inornata/iberiae), moltonisångare (S. subalpina) och rödstrupig sångare (S. cantillans cantillans/albistriata). Raritetskommittén publicerade sin granskning av alla de svenska fynden av ”rödstrupig sångare” i Fågelåret 2016 och i Vår Fågelvärld 6/2017. /
According to the Swedish Taxonomic Committee (report #5) ”the Subalpine Warbler” was splitt into three species: Western Subalpine Warbler (S. inornata inornata/iberiae), Moltoni’s Warbler (S. moltoni) and Eastern Subalpine Warbler (S. cantillans cantillans/albistriata).

 

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 3/3

 
1: 2003 4.6, 1 ♂ Falsterbo kyrka, Skåne (F 2016:161)
2: 2009 30.5, 1 2 cy+ ♀ Nidingen, Halland (F 2009:124, F 2016:161, F 2018:154)
3: 2018 26.5, 1 2 cy+ ♂ ringed Ölands södra udde, Ottenby, Öland (F 2018:154)