Bronsibis / Glossy Ibis

Plegadis falcinellus

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 44/47 
 
1-2: 1798, 2 ind. Gotland (Bläcku 21:15, before 1798) 
3: 1835, 1 ind. Skåne (SF 1978, before 1835) 
4: 1835 september, at least 1 ind. Södermanland (SF 1978, before 1835) 
5-6: 1842 7.9, 2 1 cy ♂ ♀ Ramsjö, Björklinge, Uppland (SF 1978), shot 
7: 1965 3.9, 1 ind. Stenumsmaden, Hornborgasjön, Västergötland (VF 28:260) 
7: 1965 5.9, 1 ind. Grebbestad, Bohuslän (VF 28:260) 
8: 1975 30.9, 1 ind. Trångsvikens sågverk, Jämtland (VF 46:453) 
9: 1982 25.10, 1 ind. Mellby Ör, Öland (VF 42:397) 
10: 1983 19.5, 3 ind. Skälderviken, Skåne (VF 43:539) 
11: 1984 6-9.10, 1 ind. Kårsta, Villberga, Uppland (VF 45:64) 
12: 1985 31.5, 1 ind. Getterön, Halland (VF 46:314) 
13: 1987 19.10, 1 ind. Gräsgård, Öland (VF 47:449) 
14: 1992 16.5, 1 ind. Högby hamn, Öland (F 1992:85) 
15: 1992 15-17.9, 1 1 cy Lyckås gård, Skärstad, Småland (F 1992:85) 
15: 1992 18.9, 1 1 cy Nabben, Falsterbo, Skåne (F 1992:85) 
15: 1992 18.9, 1 1 cy Löddesnäs, Bjärred, Skåne (F 1999:141) 
15: 1992 18-19.9, 1 1 cy Lunds reningsverk, Skåne (F 1992:85) 
16: 1994 18.7, 1 migr. Bokö, Trosa skärgård, Södermanland (F 1995:125) 
17: 1994 8-10.10, 1 1 cy Mellanborg, Nås, Vansbro, Dalarna (F 1994:129) 
18: 1994 25.10, 1 migr. S Hjällsnäsviken, Mjörn, Västergötland (F 1994:129) 
19: 1995 1-6.10, 1 1 cy Löddesnäs, Bjärred, Skåne (F 1995:125) 
20: 1996 7.9, 1 ind. Halltorp, Öland (F 1996:130) 
21: 1996 21.9-2.10, 1 ind. Inre Stockviken, Öja/Hamra, Gotland (F 1996:130) 
22: 1999 3.10, 1 ind. Eckelsudde, Öland (F 1999:141) 
22: 1999 3.10, 1 ad. Kalmar dämme, Småland (F 2006:79) 
23: 2001 13.9, 1 ind. Mjölna, Vadstena k:n, Östergötland (F 2001:128) 
23: 2001 15-18.9, 1 ind. Skänninge, Vadstena, Östergötland (F 2001:128) 
23: 2001 19-25.9, 1 † Svanaholms ängar, N Bolmen, Småland (F 2001:128) 
24: 2002 10-11.5, 1 ind. Getteröns naturreservat – Trönninge ängar, Halland (F 2002:132) 
24: 2002 14.5, 1 ind. Falsterbo, Skåne (F 2002:132) 
24: 2002 19.5, 1 ind. Gubbanäsan, Getterön, Halland (F 2002:132) 
25: 2002 7-11.9, 1 1 cy Kävsjön, Store Mosse, Småland (F 2002:132) 
25: 2002 22-26.9, 1 1 cy Fågeludden, Hornborgasjön, Västergötland (F 2002:132) 
26: 2003 6.5, 1 ind. Alet, Halmstad, Halland (F 2003:119) 
26: 2003 6-25.5, 1 ind. Halmstad – Trönninge ängar, Halland (F 2003:119) 
27: 2003 9.9, 1 ind. Oset, Örebro, Närke (F 2003:119) 
27: 2003 14.9-7.10, 1 ind. Hygntornet, Åråsviken-Kilsviken, Värmland (F 2003:119) 
28: 2004 23-25.9, 1 ind. Rönnen, Skälderviken, Skåne (F 2004:78) 
28: 2004 26.9, 1 ind. Farhult, Skälderviken, Skåne (F 2004:78) 
28: 2004 28.9, 1 ind. Sandön, Skälderviken, Skåne (F 2004:78) 
28: 2004 30.9-7.10, 1 ind. Löddesnäs, Skåne (F 2004:78) 
29: 2005 25-27.10, 1 1 cy Årnäs, Västergötland (F 2005:86) 

30: 2006 14.10, 1 ind. Falsterbo fyr – Vellinge ängar, Skåne (F 2006:79)

31: 2010 12.6, 1 ind. Dybäck, Skåne (F 2010:78)
32: 2012 27.5, 1 ind. Norsa, Munktorp, Västmanland (F 2012:88)
32: 2012 28.5, 1 2 cy+ Asköviken, Västerås-Barkarö, Västmanland (F 2012:88)
32: 2012 28-29.5, 1 ind. Kvismaren, Närke (F 2012:88)
32: 2012 29.5, 1 ind. Tribergs mosse, Öland (F 2012:88)
32: 2012 30.5, 1 ind. Storåns mynning, Småland (F 2012:88)
33: 2012 27.10, 1 ind. Traneryds gård, Småland (F 2012:88)
33: 2012 30.10, 1 ind. Visingsö – Norra Boarp, Småland (F 2012:88)
34: 2013 5-6.11, 2 1 cy Resby, Småland (F 2013:78)
34: 2013 7.11, 1 1 cy Resby, Småland (F 2013:78)
34: 2013 7.11, 1 1 cy Uknö glo, Småland (F 2013:78)
34: 2013 16.11, 1 1 cy Rinkaby, Hammarsjön, Skåne (F 2013:78)
34: 2013 18-20.11, 1 1 cy Charlottesborg, Kristianstad, Skåne (F 2013:78)
35: 2014 7-11.6, 1 ind. Svälingetornet, Tåkern, Östergötland (F 2014:88)
36: 2015 7.5, 1 ad. Löddesnäs, Skåne (F 2015:76)
37: 2015 14.5, 1 ind. migr. SW Ölands södra udde, Öland (F 2015:76)
38: 2015 5.10, 1 2 cy+ Ängsnäset, Skåne (F 2015:76)
38: 2015 6-24.10, 1 2 cy+ Bakdjupet, Skåne (F 2015:76)
38: 2015 24.10, 1 2 cy+ Nabben, Skåne (F 2015:76)
39: 2016 5.5, 1 ind. migr. NE Hallarumsviken, Blekinge (F 2016:93)
39: 2016 5-12.5, 1 2 cy Vätan, Boholmsvägen – Bottorps hamn, Kalmar, Småland (F 2016:93)
40: 2016 9.5, 1 ind. migr. SW Kapelludden, Öland (F 2016:93)
39: 2016 16-19.5, 1 ind. Isternäset, Araslövssjön, Skåne (F 2016:93)
40: 2016 20.5, 1 ind. migr. W Ölands norra udde, Öland (F 2016:93)
41: 2016 18-19.10, 1 ind. Svenska Högarna, Uppland (F 2016:93)
42: 2016 27.11, 1 ind. Fylleåns mynning och Grötvik, Halland (F 2016:93)

43: 2017 21.5, 1 ind. Asunden, Othem, Gotland (F 2017:88)

44: 2017 11.10, 1 ind. migr. S Rönnskärs udde, Väddö, Uppland (F 2017:88)

44: 2017 11.10, 1 ind. migr. SW Sandhamn, Uppland (F 2017:88)

44: 2017 11.10, 1 ind. Uvängen, Södermanland (F 2017:88)

44: 2017: 12–16.10, 1 ind. Berga ängar–Styran, Södermanland (F 2017:88)

44: 2017 20–25.10, 1 ind. Sund, Ålsjön, Hälsingland (F 2018:88)