Dvärgrördrom / Little Bittern

Ixobrychus minutus

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 13/13 
 
1: 1823, 1 ind. Västerås, Västmanland (SF 1978) 
2: 1849 12.10, 1 cy Södervidinge, Skåne (SF 1978) 
3: 1926 18.10, 1 1 cy ♂ Vindelgransele, Lycksele lappmark (SF 1978) 
4: 1928 november, 1 1 cy Krylbo, Dalarna (FoFl 25:45) 
5: 1960 5-6.5, 1 ♂ Hammarsjön, Skåne (VF 19:345) 
6: 1962 10.5, 1 ♂ Peteskanalen, Stockviken, Gotland (VF 25:348) 
7: 1964 26.6, 1 ♂ † Väddö, Uppland (FoFl 60:72) 
8: 1984 1.6, 1 ♂ Petgärde träsk, Öland (VF 45:63) 
9: 1985 18.6, 1 ad. ♂ Kungsäter, SE Horred, Västergötland (F 1992:85) 
10: 1990 16.6, 1 ad. ♂ Malmön, SE Köping, Västmanland (VF 50:18) 
11: 1990 3.9, 1 ind. Rivet, Sundre, Gotland (VF 50:18) 
12: 2002 21.10, 1 imm. Bredmar, Landsort, Södermanland (F 2002:131) 
13: 2007 23.6, 1 ♂ Gårdby hamn, Öland (F 2008:93)