Dvärgskarv / Pygmy Cormorant

Microcarbo pygmaeus

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 1/1 
 
1: 1913 the beginning of july, 1 ad. ♂ † Ljungbyholm, Småland (VF 5:192), shot