Kohäger / Cattle Egret

Bubulcus ibis

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 14/14 
 
1: 1987 19.7, 1 2 cy † Åkersberga, Uppland (VF 47:374, 447) 
2: 2002 13.5, 1 ind. Strandvägen, Mariestad, Västergötland (F 2002:131) 
2: 2002 14.5, 1 ind. Lövsunds gård, Nyköping, Södermanland (F 2002:131) 
2: 2002 19-20.5, 1 ind. Elmhult, Mönsterås, Småland (F 2002:131) 
3: 2005 30.6-2.7, 1 ad. Råbydammen, Stora Råby, Lund, Skåne (F 2005:84) 
4: 2007 24-25.11, 1 ind. Tuna, Ryssby, Småland (F 2008:94) 
5: 2008 6.5, 1 ind. Runsten, Öland (F 2008:94) 
6: 2008 8.5, 1 ind. Albäcksskogen, Skåne (F 2008:93) 
7: 2008 8.5, 1 ind. Krankesjön – Vombsjön – Vombs ängar, Skåne (F 2008:93) 
7: 2008 9.5, 1 ind. Pulken, Egeside, Skåne (F 2008:94) 
5: 2008 12.5, 1 ind. Ölands södra udde, Öland (F 2008:94) 
8: 2008 12.10-17.11, 1 ind. Sätuna, Hornborgasjön, Västergötland (F 2008:94) 
9: 2009 7.6, 1 ind. Loänget, Berg, Ångermanland (F 2009:70)

10: 2011 10.7, 1 ind. Gåxsjö, Jämtland (F 2011:81)

10: 2011 16.7, 1 ind. Degernäsbäcken, Umeälvens delta och slätter, Västerbotten (F 2011:81)

11: 2011 24.7, 1 ind. Borgs kyrka, Östergötland (F 2011:81)

12: 2011 1-11.11, 1 ind. Lomsjö, Åsele lappmark (F 2011:81)
13: 2012 16-17.5, 1 2 cy+ Sköthagens mader, Horn, Södermanland (F 2012:86)
13: 2012 20-21.5, 1 2 cy+ Senneby viltvatten, Uppland (F 2012:86)
13: 2012 22.5, 1 2 cy+ Sörabyviken, Solgen, Småland (F 2012:86)
14: 2014 4.10, 1 1 cy+ Kungsskär, Skärlöv, Öland (F 2014:84)

Fynd placerade i kategori D (records placed in category D): 1/1

D1: 1994 21.8-1.9, 1 ad. Ryssbält, Norrbotten (F 1994:143), the subspecies coromandus
D1: 1994 8-30.9, 1 ad. Frostkåge, N Skellefteå, Västerbotten (F 1994:143), the subspecies coromandus
D1: 1994 5-6.10, 1 ad. Holmön, Västerbotten (F 1994:143), the subspecies coromandus

Fynd placerade i kategori E (records placed in category E): 1/1
E1: 1985 26.5 and a couple of weeks onwards, 1 ind. Löddesnäs, Skåne (VF 46[1987], 6, p. 313) an escape from the Copenhagen Zoo