Blåtjocknäbb / Blue Grosbeak [D]

Passerina caerulea

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 2/2 
 
Fynd placerade i kategori D (records placed in category D): 
1: 1980 5.7, 1 ♂ Studsvik, Södermanland (VF 40:499) 
2: 1983 8.5, 1 2 cy. ♂ Abisko, Torne lappmark (VF 47[1988]:460)