Brokig kardinal / Rose-breasted Grosbeak

Pheucticus ludovicianus

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 2/2 
 
1: 1988 10.10, 1 1 cy. ♂ Hoburgen, Gotland, ringed (VF 48:461) 
2: 2009 28-30.4, 1 2 cy. ♂ Mårdsjö, Ångermanland (F 2009:142)

Fynd placerade i kategori D/E? (records placed in category D/E?):
D/E1: 1992 11.5, 1 ad. ♂ Umeå universitet, Västerbotten (F 1992:99), ”uppträdde mycket oskyggt, och det anses mest troligt att den har ett förflutet som burfågel”.