Dvärgsävsparv / Pallas’s Reed Bunting

Emberiza pallasi

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 1/1 
 
1: 2016 13-16.10, 1 1K ♀-coloured, Horssten, Uppland (F 2016:183, F 2016:188)