Gråhuvad sparv / Black-faced Bunting

Emberiza spodocephala

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 2/2 
 
1: 2012 29.4-2.5, 1 2 cy+ ♂ Gislövs Stjärna, Skåne (F 2012:156, 164)
2: 2013 9-13.11, 1 1 cy+ ♀ Byn, Utlängan, Blekinge (F 2013:152)