Gulbrynad sparv / Yellow-browed Bunting

Emberiza chrysophrys

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 1/1 
 
1: 2009 3.1-27.2, 1 ♂ Matningen, S Säbysjön, Uppland (F 2009:140, 150-151)