Klippsparv / Rock Bunting

Emberiza cia

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 4/4 
 
1: 1972 21.6, 1 ♂ Farhult, Skälderviken, Skåne (VF 38:46) 
2: 1973 5.6, 1 ♂ Utklippan, Blekinge (VF 33:295, 34:83) 
3: 1978 6.4, 1 ad. ♂ Boden, Norrbotten (VF 40:65) 
4: 1997 7-11.5, 1 ♂ Södra udden, Ottenby, Öland, ringed (F 1997:167)