Ob. svarthuvad/stäppsparv / Unid. Black-/Red-headed Bunting

Emberiza melanocephala/bruniceps

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 1/1
1: 1994 19.9, 1 ind. Stora Fjäderägg, Västerbotten (F 1999:161)