Ökentrumpetare / Trumpeter Finch

Bucanetes githagineus

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 10/10 
 
1: 1966 5.6, 1 ♀ † Askö, Södermanland, was caught (VF 32:44) 
2: 1971 16.6, 1 Faludden, Gotland (VF 32:44) probably Imm. ♂ 
3: 2001 16.5-1.6, 1 ♂ Baksjöliden, Åsele lappmark (F 2003:190) 
4: 2005 28.5, 1 2 cy. ♂ Skär, Fårö, Gotland (F 2005:152) 
5: 2005 28.5, 1 ad. ♂ Andraburg, Hoburgen, Gotland (F 2005:152) 
6: 2005 4.6, 1 ♂ Norderhamn, Stora Karlsö, Gotland (F 2005:152) 
7: 2005 10-12.6, 1 2 cy. ♂ Ramsöhamn, Koster, Bohuslän (F 2005:152) 

8: 2010 6-8.7, 1 ♂ Ölands södra udde, Öland (F 2010:141)

9: 2011 18-19.5, 1 ind. Hörte hamn, Skåne (F 2011:151)
10: 2012 17.5, 1 ♂ Båthuset, Gotska Sandön, Gotland (F 2012:155)