Praktsparv / Yellow-throated Bunting [D]

Emberiza elegans

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 4/4

 

Fynd placerade i kategori D (records placed in category D):

1: 1996 27.4-1.5, 1 ♂ Hanö, Blekinge (F 1996:149)
2: 1998 28.5-21.6, 1 ♂ singing Norrviken, Sollerön, Dalarna (F 1998: 157)

 

Fynd placerade i kategori E (records placed in category E):

3: 2000 19.5, 1 ♀ Kåse huvud, Kåseberga, Skåne (F 2000:145)

4: 2000 21-22.12 Snickaregatan, Dalsjöfors, Västergötland (F 2000:145)