Rödkindad sparv / Chestnut-eared Bunting

Emberiza fucata

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 1/1 

 

1: 2011 25.10, 1 ind. Understen, Singö skärgård, Uppland (F 2011:153, 158)