Brun törnskata / Brown Shrike

Lanius cristatus

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 1/1 
 
Ras / Subspecies L. c. cristatus
1: 1984 3.10, 1 1 cy. Nidingen, Halland, ringed (VF 48:460, F 2006:141, VF 66:35-38)