Isabellatörnskata / Isabelline Shrike

Lanius isabellinus

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 4/4

1: 1997 19-21.10, 1 ad. ♂ Stora Fjäderägg, Västerbotten, ringed (F 1997:166, VF 66:30-34)
2: 2001 17-22.10, 1 ad. ♂ Vändburgs nya hamn, Gotland (F 2001:141, VF 66:30-34)
3: 2008 18.10-2.11, 1 ad. ♂ Hållö, Bohuslän (F 2008:163)
4: 2016 10-14.11, 1 ad. ♂ Mellby, Öland (F 2016:172)