Klippkaja / Daurian Jackdaw

Corvus dauuricus

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 1/1 
 
1: 1985 26-28.4, 1 ind. Röbäcksslätten & Degernäs, Västerbotten (VF 46:324, 47:197-199)