Varfågel / Great Grey Shrike ssp. homeyeri

Lanius excubitor homeyeri

nästa/next

Beslut 2016-03-12:
Variationen hos raserna homeyeri och excubitor är fortfarande inte tillräckligt kartlagd, och statusen för homeyeri i norra Europa är därför oklar. Exempelvis finns det rapporter från norra Polen om häckande fåglar med homeyeri-utseende. Frågan har också dryftats gemensamt av de nordiska raritetskommittéerna. Baserat på detta beslutade Rk att tills vidare bordlägga samtliga svenska fynd. Nedan listas de sju fynd som tidigare varit godkända för publicering. Rk tar fortsatt tacksamt emot rapporter av fåglar som uppvisar karaktärer för homeyeri. I dagsläget är dock endast fåglar med ett extremt utseende (som närmar sig eller matchar varianten ”leucopterus/przewalskii”) aktuella för publicering. Kommittén tar också fortsatt tacksamt emot foton av häckande varfåglar i Sverige och övriga Norden. Skicka länkar eller bilder till rk@birdlife.se

Antal fynd/individer som tidigare varit godkända som ssp. homeyeri (number of previously accepted records/individuals): 7/7 
 
1: 1993 30.9, 1 ind. Landsort, Södermanland, ringed (F 1994:142) 
2: 1994 1.12, 1 ad. † Svenstorps-Bolshus naturreservat, Svalöv, Skåne (F 2006:142) 
3: 1998 23.3-12.4, 1 2 cy Ölands Skogsby, Öland (F 1998:155) 
4: 1998 28.9, 1 ad. Stora Fjäderägg, Västerbotten, ringed (F 1998:155) 
5: 2001 22.9, 1 1 cy Stora Fjäderägg, Västerbotten, ringed (F 2001:141) 
6: 2002 22.10, 1 1 cy Röbäckslätten, Umeå, Västerbotten, ringed (F 2002:144) 

7: 2010 31.10-5.11, 1 ind. Brovall, Flinesjön, Dalarna (F 2010:138)