Årets utmärkelser på Falsterbo Bird Show

I söndags delades SOF-BirdLifes utmärkelser ”Årets Fågelskådare” respektive ”Årets silvertärna” ut i samband med Falsterbo Bird Show. Utmärkelserna sponsras av kikarmärket KOWA, och pristagarna får var sin tubkikare och handkikare.

Utmärkelsen Årets fågelskådare går till en ung fågelskådare som trots sin ungdom gjort intryck inom fågelskydd och fågelintresse. Denna utmärkelse tilldelades i år Niklas Andersson från Umeå, som är 20 år gammal och redan är mycket engagerad i det ideella arbetet på hemmaplan. Han är styrelseledamot i Västerbottens Ornitologiska Förening, och i Umeå Fågelförening, och sitter i redaktionen för tidskriften ”Fåglar i Västerbotten”. Han sliter på för att få ordning på de regionala fågelrapporterna, och på den tid som knappt borde finnas kvar är han ringmärkare och bokningsansvarig på Stora Fjäderäggs fågelstation. Han var därför en självklar kandidat till utmärkelsen ”Årets Fågelskådare”!

Utmärkelsen Årets silvertärna går till en kvinnlig fågelskådare som utmärkt sig som en inspiratör och ett föredöme. Det ska vara en person som är aktiv inom fågelskydd, fågelforskning eller fågelintresseverksamheten, på lokal, regional eller nationell nivå. Denna utmärkelse delades i år ut till Sussie Carlström från Uddevalla. Sussie har varit engagerad i Bohusläns Ornitologiska Förening i många år, tidigare bl.a. som vice ordförande och nu som programansvarig. Hon lägger ner mycket tid på att dela med sig av sin kunskap genom att till exempel ordna kurser, exkursioner och andra aktiviteter för nybörjare, ungdomar, nyanlända och andra för att sprida intresse och engagemang för fåglarna. Hon är även ringmärkare vid Grosshamns fågelstation på Ramsvikslandet vid Bohuskusten. Denna utmärkelse tillfaller således en eldsjäl, vilket är mycket välförtjänt!

Därtill delades föreningens egen förtjänstplakett i silver ut till Anders Lundquist, som i många år varit engagerad i föreningen på kansliet i Stenhusa, ansvarat för många av våra arrangemang inom fågelintresseområdet, jobbat med volontärer, vinterfåglar-inpå-knuten och många andra aktiviteter. Anders går nu i pension, och det blir ett stort tomrum att fylla framöver!

Lotta Berg

Gilla gärna