Fria bilder att invända i samband med Vinterfåglar Inpå Knuten

Nedanstående bilder får användas kostnadsfritt till att illustrera artiklar som skrivs om BirdLife Sveriges evenemang Vinterfåglar Inpå Knuten.

 

Bilderna har välvilligt ställts till förfogande av fotograferna. Det är därför mycket viktigt att fotografens namn tydligt framgår vid publiceringen liksom att rätt artnamn anges. Dessutom ska respektive fotografs hemsideadress framgå om den finns med i bildtexten under bilden. 

Bilderna får också användas i skolundervisning under förutsättning att ändamålet är ickekommersiellt. Enligt ovan ska det tydligt framgå vem som fotograferat bilderna och webbadress ska anges om den finns.

Grönsiska. Foto: Anders Wirdheim
Sidensvans. Foto: Anders Wirdheim
Tofsmes. Foto: Tomas Lundquist
Tofsmes. Foto: Tomas Lundquist
Nötväcka. Foto: Tomas Lundquist
Nötväcka. Foto: Tomas Lundquist
Domherre hane. Foto: Tomas Lundquist
Domherre hane. Foto: Tomas Lundquist
Talgoxe. Foto: Tomas Lundquist
Talgoxe. Foto: Tomas Lundquist
Grönfink. Foto: P-G-Bentz
Grönfink. Foto: P-G-Bentz
Koltrast. Foto-P-G-Bentz
Koltrast. Foto-P-G-Bentz
Stare. Foto: P-G-Bentz
Stare. Foto: P-G-Bentz
Större hackspett. Foto: P-G Bentz
Större hackspett. Foto: P-G Bentz
Gråspett. Foto: Stefan Oscarsson/N
Gråspett. Foto: Stefan Oscarsson/N
Mycket sällsynt svarthalsad trast. Foto: Stefan Oscarsson-N
Mycket sällsynt svarthalsad trast.
Foto: Stefan Oscarsson-N
Nötväcka. Foto: Niclas Lignell
Nötväcka. Foto: Niclas Lignell