Fria bilder att invända i samband med Vinterfåglar Inpå Knuten

Nedanstående bilder får användas kostnadsfritt till att illustrera artiklar som skrivs om BirdLife Sveriges evenemang Vinterfåglar Inpå Knuten.

 

Bilderna har välvilligt ställts till förfogande av fotograferna. Det är därför mycket viktigt att fotografens namn tydligt framgår vid publiceringen liksom att rätt artnamn anges. Dessutom ska respektive fotografs hemsideadress framgå om den finns med i bildtexten under bilden. 

Bilderna får också användas i skolundervisning under förutsättning att ändamålet är ickekommersiellt. Enligt ovan ska det tydligt framgå vem som fotograferat bilderna och webbadress ska anges om den finns.

Bergfink. Foto: Kent-Ove Hvass
Bergfink. Foto: BG Bentz.
Björktrast. Foto: BG Bentz
Blåmes. Foto: Kent-Ove Hvass
Blåmes. Foto: BG Bentz
Bofink. Foto: BG Bentz
Domherre. Foto: Kent-Ove Hvass
Domherre hane. Foto: BG Bentz
Entita. Foto: Kent-Ove Hvass
Gråsiska. Foto: Kent-Ove Hvass
Gråsparv. Foto: Kent-Ove Hvass
Grönfink. Foto: Kent-Ove Hvass
Grönsiska. Foto: Kent-Ove Hvass
Grönfink och grönsiska. Foto: BG Bentz
Gulsparv. Foto: Kent-Ove Hvass
Kaja. Foto: Kent-Ove Hvass
Koltrast. Foto: Kent-Ove Hvass
Koltrast, ung hane. Foto: BG Bentz
Nötskrika. Foto: Kent-Ove Hvass
Nötväcka. Foto: Kent-Ove Hvass
Pilfink. Foto: Kent-Ove Hvass
Sidensvans. Foto: Kent-Ove Hvass
Sidensvans. Foto: BG Bentz
Skata. Foto: Kent-Ove Hvass
Steglits. Foto: Kent-Ove Hvass
Steglits och grönfink. Foto: BG Bentz
Stenknäcka och talgoxe. Foto: BG Bentz
Stenknäck. Foto: BG Bentz
Stjärtmes. Foto: Kent-Ove Hvass
Större hackspett. Foto: Kent-Ove Hvass
Större hackspett, hane. Foto: BG Bentz
Svartmes. Foto: BG Bentz
Talgoxe. Foto: Kent-Ove Hvass
Talgoxe. Foto: BG Bentz
Grönsiska. Foto: Anders Wirdheim
Sidensvans. Foto: Anders Wirdheim
Tofsmes. Foto: Tomas Lundquist
Tofsmes. Foto: Tomas Lundquist
Nötväcka. Foto: Tomas Lundquist
Nötväcka. Foto: Tomas Lundquist
Domherre hane. Foto: Tomas Lundquist
Domherre hane. Foto: Tomas Lundquist
Talgoxe. Foto: Tomas Lundquist
Talgoxe. Foto: Tomas Lundquist
Grönfink. Foto: P-G-Bentz
Grönfink. Foto: P-G-Bentz
Koltrast. Foto-P-G-Bentz
Koltrast. Foto-P-G-Bentz
Stare. Foto: P-G-Bentz
Stare. Foto: P-G-Bentz
Större hackspett. Foto: P-G Bentz
Större hackspett. Foto: P-G Bentz
Gråspett-www.osqar.se
Gråspett. Foto: Stefan Oscarsson/N
Mycket sällsynt svarthalsad trast. Foto: Stefan Oscarsson-N
Mycket sällsynt svarthalsad trast.
Foto: Stefan Oscarsson-N
Nötväcka. Foto: Niclas Lignell
Nötväcka. Foto: Niclas Lignell