Vår Fågelvärld

Vår Fågelvärld

Vår Fågelvärld (i dagligt tal ”VF”) är föreningens huvudtidskrift och utkommer årligen med sex nummer. VF har en populärvetenskaplig inriktning och handlar om  fåglar, fågelskådning och fågelskydd över hela världen, men tonvikt ligger på Sverige.

 

Redaktör: Niklas Aronsson
Telefon: 0739 – 15 60 99
 
Bli medlem i BirdLife Sverige och Vår Fågelvärld flyger rakt ner i din brevlåda!
 

Läs mer i senaste numret om

  • Sir David Attenborough, Torgny Nordin har träffat den närmast mytologiske naturskildraren.
  • Per Alström fortsätter att reda ut artbegreppet, om vad som är en god art och vad som inte är det.
  • Göran Johansson berättar om 50 års arbete med att sätta upp konstgjorda bon för fiskgjusar och ringmärkning av ungarna.

Nästa tidning kommer om

Dagar

Fågelåret

Som ett supplement till Vår Fågelvärld ger BirdLife Sverige ut årsboken ”Fågelåret”. Denna innehåller en stor mängd information från det aktuella året, t.ex. rapporter från de nationella fågelinventeringarna, Ringmärknings-centralen och från alla landets fågelstationer. Större delen av boken upptas dock av årets fågelrapport, d.v.s. en sammanställning av mer betydelsefulla observationer som gjorts under det aktuella året.
 

För att erhålla Fågelåret gör du ett tillval när du löser ditt medlemskap. Du erhåller då boken till ett kraftigt reducerat pris. 

Fågelåret 2016