Verktyg för bedömning av prioriterade arter i Europeiskt perspektiv

 

I samband med projektet togs det fram ett mycket ambitiöst och omfattande verktyg av Veljo Volke, BirdLife-Estonia och Henrik Wejdling, DOF/BirdLife-Denmark. Verktyget kan användas för att bedöma och ge vägledning i arbetet som behövs för att skydda arterna i Sverige, Finland, Danmark, Lettland, Estland och Litauen.  Myndigheter, skogsnäringen och naturvårdsrörelsen kan med hjälp av detta verktyg tillsammans lyfta fram arter som behöver ytterligare åtgärder för att behålla, uppnå en gynnsam bevarandestatus.

 

Verktyget hjälper också FSC-Standarden att peka ut de viktigaste arterna som ska åtgärdas av kriterier i de kommande standarderna.

 

En beskrivning av verktyget finns här: Final, Awareness Indicators an introduction

 

Själva verktyget finns här: 180225, Final, Awareness Indicators