BirdLife Sveriges kommittéer

Silhuett. Foto: Lotta Berg

Inom BirdLife Sverige finns flera kommittéer som alla arbetar på ideell basis. Kommittéernas uppdrag och deras bemanning beslutas  av föreningens styrelse. Till kommittéerna utses ledamöter med dokumenterad kompetens på hög nationell nivå och ofta också internationell nivå.

På undersidorna här intill presenteras verksamheten för några av kommittéerna.