Sektorsråd skog

Det nationella sektorsrådet för skogliga frågor är ett rådgivande organ till Skogsstyrelsens generaldirektör. Rådet bildades år 2002 och hanterar i huvudsak övergripande skogs- och miljöpolitiska frågor samt frågor som inte hanteras av andra rådgivande grupper inom Skogsstyrelsen.

 

För BirdLife Sverige deltar Christer Johansson. Ersättare är Åke Persson

 

De regionala sektorsråden är rådgivande organ till Skogsstyrelsen och leds av Skogsstyrelsens regionchefer. Råden medverkar till dialog och utbyte av erfarenheter mellan företag, myndigheter och organisationer som har anknytning till skog. Genom råden får skogssektorn möjlighet till insyn i Skogsstyrelsens arbete och chans att lyfta frågor och komma med synpunkter.

 

Ledamöter ska spegla skogssektorns olika parter och intressenter. Råden träffas tre till fyra gånger per år, varav ett tillfälle brukar vara en exkursion.

 

För BirdLife Sverige deltar:

Jonas Gustafsson och Ulf Öhman            Region Norrboten/Västerbotten

Lasse Bengtsson och David Roxen           Region Västernorrland och Jämtland

Jan-Erik Hägerroth och Hans Svensson   Region Mitt

Jan Brenander  och Lars Gerre                  Region syd