Amatörforskningsfonder

Ramregelverk för ansökningar till föreningens amatörforskningsfonder

 

Föreningen förfogar över eller sitter med i ett antal olika fonder som kan stötta amatörforskning genom stipendier. Ansökningar till föreningens fonder kan gälla olika typer av artprojekt, inventeringsprojekt eller liknande, och projekten kan i vissa fall med fördel drivas tillsammans med etablerade forskare, men det är då endast amatörforskningsdelen som kan bekostas via fonderna. Vanligen är belopp mellan 2.000 och 20.000 kr aktuella, och då främst till reseersättningar, utrustning, provtagnings- och analyskostnader, och det ska betonas att det generellt inte är aktuellt att täcka lönemedel annat än inom ramen för föreningens egna projekt. Undantag finns dock, och i särskilda fall går det alltid att ta kontakt med föreningen även vad gäller projekt som inte riktigt passar in i det som beskrivs ovan.

 

Ansökan om medel från föreningens forskningsfonder ska vara kortfattad och beskriva titel, syfte, metod, tidplan och budget / sökt summa för projektet och innehålla kontaktinformation till sökanden. Efter att projektet har avslutats ska en kortfattad rapport över projektets genomförande och resultat skickas in, inklusive en sammanfattning av det ekonomiska. De fågelobservationer som görs inom det aktuella projektet ska rapporteras på ArtPortalen.

 

Ansökan fylls i här: Projektansökan,

Bedömning av ansökningar görs normalt 4 gånger per år, och det kommer ett meddelande tillbaka om förväntad svarstid.