Rapporter & dokument

Tk producerar regelbundet rapporter med beslut och ställningstaganden. Här når du dessa i digitalt format.

På grund av att Vår Fågelvärld (VF) slogs ihop med Fågelvännen 2016 och det därmed blev mindre plats för långa rapporter från Tk publiceras sedan dess förkortade versioner av Tk:s rapporter i VF medan de kompletta med ex.v. alla referenser finns som nedladdningsbara högupplösta pdf:er på denna webbsida.

 • 2020: Rapport 11 från BirdLife Sveriges Taxonomikommitté (Tk) – Kompletta rapporten med referenser (pdf; 4,7 MB). Förkortad version från Vår Fågelvärld 5/2020 (pdf; 8,5 MB)
 • 2019: Rapport 10 från Tk – Fullständiga rapporten (pdf; 4 MB). Förkortad version i Vår Fågelvärld 2/2019 (pdf; 6 MB).
 • 2018: Rapport 9 från Tk – Fullständiga rapporten  (pdf; 2,4 MB). Förkortad version i Vår Fågelvärld 1/2018 (pdf; 4,6 MB)
 • 2017: Taxonomiska förändringar som berör Västpalearktislistan – Rapport 8 från Tk. Fullständiga rapporten  (pdf; 4,3 MB). Kort version i Vår Fågelvärld1/2017:40–43 (pdf; 3.4 MB)
 • 2015: Svenska namn på alla världens fåglar – Rapport 7 från BirdLife Sveriges Taxonomikommitté (pdf; 2,1 MB)
 • 2014: Från Holarktis till Västpalearktis – Rapport nr 6 från BirdLife Sveriges Taxonomikommitté  (högupplöst pdf; 2,3 MB)
 • 2014:  Förändringar i listan över Holarktis fåglar – Rapport nr 5 från BirdLife Sveriges Taxonomikommitté (pdf uppslagsvis; 1,2 MB) (Högupplöst pdf sidvis; 3,7 MB)
 • 2013:  Rapport från SOF:s Tk – Ny gräns för Holarktis – Rapport nr 4b från SOF:s Taxonomikommitté (högupplöst pdf; 3,3 MB)
 • 2012:  Rapport nr 4a – Förändringar i listan över Holarktis fåglar – Rapport nr 4a från SOF:s Taxonomikommitté (högupplöst pdf; 3,1 MB) 
 • 2010 – Rapport nr 3 – Förändringar i listan över Holarktis fåglar – Rapport nr 3 från SOF:s taxonomikommitté
 • 2007 – Rapport nr 2 – Förändringar i listan över Holarktis fåglar – Rapport nr 2 från SOF:s taxonomikommitté
 • 2003 – Rapport nr 1 – Förändringar i listan över Holarktis fåglar – Rapport från SOF:s Taxonomikommitté

  Uppdaterat 12 okt 2020, Erling Jirle, Tk.