Arbete inom FSC

BirdLife Sverige är en av miljöorganisationerna inom skogscertifieringssystemet FSC, vid sidan om Världsnaturfonden WWF och Sveriges Entomologiska förening. Tillsammans utgör vi miljökammaren inom Svenska FSC, som i dialog med den ekonomiska kammaren och den sociala kammaren ska utveckla kriterier för ett ansvarsfullt, svenskt skogsbruk. BirdLife Sveriges hjärtefrågor är mer varierade skogar, större inslag av lövträd, avveckling av kemikalier i skogsbruket, ökad miljöhänsyn och aktiva naturvårdsåtgärder för att berika skogsfågelfaunan.

 

 BirdLife Sverige har representanter både i FSC:s styrelse och i standardkommittén. Standardkommitténs huvudsakliga uppgift är att förvalta den svenska skogsbruksstandarden. 

 

BirdLife:s FSC-grupp

 

Åke Persson, medlem i FSC:s styrelse, suppleant i standardkommittén
Dennis Kraft, medlem i FSC:s styrelse
Kjell Eklund
, medlem i standardkommittén
Stefan Adolfsson, representant standardkommittén, suppleant FSC:s styrelse)
Jan Linder, suppleant i standardkommittén

 

På www.fsc-sverige.org finns mer information. Du kan anmäla dig till FSC:s nyhetsbrev med ett mejl till  info@fsc-sverige.org.

 

Standardrevision FSC 2016-18

Vart femte år sker en större översyn av den nationella standard som vi har i Sverige. En sådan revision har precis blivit färdig och godkänd för huvudstandarden. Standarden för mindre markägare (> 1000 ha) kommer att forsätta förhandlas färdigt under våren 2019. Det är standardkommittén som på styrelsens uppdrag tar fram förslag till ny standard. I både styrelsen och standardkommitté ingår representanter för de tre kamrarna, ekonomi, social och miljö.

 

Du kan ladda ner den nya huvudstandarden här

 

BirdLife Sverige lämnade remissvar i två omgångar till denna nya standard. Dessa remissvar finns för ned laddning här:

Filen BirdLife Sverige remissvar 2016-11-24
Filen BirdLife Sverige kommentarsmall

Filen BirdLife Sverige remissvar 2018-09-03