Årliga evenemang

På denna sida hittar du information om aktuella evenemang och händelser. Både riksföreningen BirdLife Sverige och regionala/lokala föreningar genomför flera evenemang som återkommer årligen enligt nedanstående:

 

Regionalföreningar och lokalklubbar som vill beställa material för utdelning/PR rekvirerar det från info@birdlife.se

 

  • Vinterfåglar inpå knuten: Arrangeras sista helgen i januari. För år 2019 gäller datumen 25 till 28 januari. Helgen förlängs som vanligt med fredag och måndag för att skolor och förskolor ska kunna delta. 
  • BirdLife Sveriges riksstämmaUnder 2020 genomförs årsmötet 25-26 april på Sånga-Säby. Riksstämman arrangeras tillsammans med Stockholms Ornitologiska Förening (StOF). Ett seminarium arrangeras fredagen den 24:e april.
  • Fågelskådningens dag: Genomförs normalt på söndagen den helg där lördagen ligger mellan den 3 och 9 maj, vilket 2019 innebär 5:e maj. Regionalföreningar och lokalklubbar arrangerar som vanligt olika evenemang denna helg. Inför 2019 har BirdLife Finland på nytt i år utmanat BirdLife Sverige och svenska fågelskådare i ”Fågeltornskampen” lördagen den 4 maj. I första hand är det en aktivitet för regionalföreningar och lokalklubbar men även ”privata lag” kan anmäla sig där inte regionalföreningar och lokalklubbar genomför aktiviteter. Mer info kommer på BirdLifes hemsida februari till april.
    Under 2015 deltog Danmark för första gången. Alltså nästan en nordisk Fågeltornskamp.
  • Euro Birdwatch: genomförs alltid första helgen i oktober med olika aktivteter där både lokalklubbar och regionala föreningar räknar in fåglar som sedan rapporteras till Svalan/Artportalen. Samtidigt uppmanas alla som är ute och fågelskådar att rapportera alla inräknade fågelindivider under helgen.

Skicka gärna dina tips om aktiviteter till BirdLife Sverige kansli!

Falsterbo Bird Show: Genomförs för 10:e gången den 30 aug – 1 september 2019.

Regionalföreningar och lokalklubbar uppmanas att förlägga exempelvis ”långexkursioner” eller styrelse-möten till Falsterbo denna helg eftersom det kommer att hända mycket under själva FBS.  FBS genomförs under en av de bästa sträckperioderna för flera rovfågelarter.

De senaste åren har antalet besökare legat omkring 5000.

Tranfestivalen

Tranans dag arrangeras av Skövde och Falköpings fågelklubbar tillsammans med naturum Hornborgasjön och BirdLife Sverige. Vanligen genomförs evenemanget under den första halvan av april.

Länk till naturum Hornborgasjön.

Folk och Fåglar

”Folk och Fåglar” genomförs en helg i mitten av september av naturum Getterön, Studiefrämjandet, Varbergs OF, Getteröns fågelstation, BirdLife Sverge med bistånd av Sparbanksstiftelsen.

Club 300:s tälthelg

Club 300:s tälthelg genomförs oftast i samband med Kristi Himmelfärd i andra halvan av maj vid Ottenby på Ölands södra udde.