Uppdrag och arbetssätt

Uppdraget sammanfattas i följande punkter:

 

  • Framtagande och underhållande av riktlinjer för nationella fågelrapporten som publiceras i Fågelåret.

  • Vägledning och samordning av regionala rapportkommittéerna (validering, raritetstbeskrivning, bedömningar m.m.).

  • Nationella fyndberäkningar och sammanställningar.

  • Spontanitetsbedömningar (arter som Rk inte bedömer).

  • Slutgranskning (övergripande ansvar för innehållet i den nationella fågelrapporten).

  • Föreslå avstängning av rapportörer i Artportalen.

  • Överprövningar av Rrk:s behandlade raritetsbeskrivningar (självinitierat eller uppmanat).

  • Prövning av Rrk eller enskilda ledamöter.

  • Huvudansvar för utbildning av rapportörer (initiering, material m.m. – ej utförande).