Skräntärnan Astrids resor och äventyr

BirdLife Sverige bedriver för närvarande två större projekt kring havet och sjöfåglar, Projekten Skräntärna samt Hotade kustfåglar.

 

Projekt Skräntärna har som huvudsyfte att genomföra övervakning av de svenska skräntärnorna och genomföra detta i samarbete med det åtgärdsprogram som Naturvårdsverket tagit fram och som drivs regionalt av Länsstyrelserna. Övervakningen sker genom inventeringar under häckningstiden, samt genom ring- och färgmärkning av skräntärneungar. I projektet ingår också övervakning med kameror i vissa kolonier som utsatts för stark predation från främst trutar och havsörnar. Projektet drivs av BirdLife Sverige och är ett samarbete med berörda regionala inventerare och regionala/lokala ornitologiska föreningar.

 

Projekt Hotade kustfåglar har sitt fokus på att kartlägga viktiga områden som används av våra sjöfåglar i allmänhet. Projektet är ett samarbete mellan BirdLife Sverige, Lunds Universitet och Novia Yrkeshögskola i Finland. Projektet har stora tekniska kostnader och direkt stöd till projektet har bland annat erhållits från WWF, Alvins fond, och Lindbergs stiftelse, samt från Lunds Universitet och Novia Yrkeshögskola. Just nu ligger fokus på kolonihäckande sjöfåglar som hämtar sin föda till havs långt från häckningsplatsen. De arter som projektet främst intresserat sig för är skräntärna och silltrut. Dessutom har några pilotstudier genomförts för att följa fåglarnas rörelser med hjälp av GPS loggar, där födosök hos tordmule, tobisgrissla och sillgrissla studerats under häckningstiden. Studierna har hittills varit förlagda till Stora Karlsö och Björns skärgård vid norra Upplandskusten för silltrut och skräntärna, medan pilotstudierna under 2017 genomfördes på Gunnarsstenarna (Nynäshamn), Eggegrund (Gävle) och yttre Bråviken (Norrköping).

 

Från fältarbetet kan vi notera att den 2 juni 2017 då vi begav oss till Långa Hållet och Yttre Benskären i Yttre Bråviken som hyser Bråvikens två skräntärnekolonier. Skären ligger endast 1,5 km från varandra, på varsin sida av länsgränsen. Syftet var att fånga vuxna skräntärnor och montera GPS-loggar på dem för att följa flyttning och födosök. Totalt infångades fem vuxna skräntärnor. Två på Långa Hållet i Södermanland och tre på Yttre Benskären i Östergötland.

 

En av de vuxna skräntärnorna fick namnet Astrid och hon skulle visa sig bli lite extra intressant att studera närmare.

 

Här börjar alltså berättelsen om skräntärnan Astrid som försågs med färgringen KA00. Hon häckade i en grupp av 5 skräntärnor som hade sina bon på en kulle på östligaste delen av Långa Hållet. Hennes ägg kläcktes en vecka efter märkningen med GPS-logg. Under den första tiden låg hon antingen på boet och ruvade eller sökte föda i sjön Långhalsens sydostliga delar, NV om Nyköping. Den 14 juni blev ungarna prederade, troligen av gråtrut. Det häckade ett gråtrutpar alldeles intill skräntärnorna. Samtliga fem par skräntärnor som häckade på kullen intill gråtrutsparet fick sina ungar rövade. Övriga par i skräntärnekolonin hade lagt sina bon på en grusbank mycket längre västerut på ön, och tycktes klara sig bättre från predation.

 

Efter att ha fått sin häckning spolierad spenderade Astrid sin tid på i huvudsak tre ställen: dels i kolonin, men även långa pass i sjön Yngaren där i stort sett allt födosök skedde, samt slutligen även genom att göra ett flertal besök i grannkolonin Yttre Benskären. Beteendet att flyga runt till andra platser där skräntärnor häckar verkar vara vanligt bland de skräntärnor som misslyckats med sin egen häckning. Anledningen till dessa ibland mycket långa flygningar gissar vi är att de vill kontrollera häckningsframgången på andra alternative häckningsplatser. På så sätt kan de skapa information om hur väl det går i olika områden, och möjligen utnyttja informationen för att byta häckningsplats under ett kommande år.

 

Nedan följer en lista över de olika förehavanden och rörelser som Astrid företog efter att hon lämnade häckningkolonin och sin prederade kull:

28 okt 2017

En månad i Senegal är tydligen nog för Astrid. I slutet av november flyger hon tillbaka till sydvästligaste Nigerdeltat. Även…

En månad i Senegal är tydligen nog för Astrid. I slutet av november flyger hon tillbaka till sydvästligaste Nigerdeltat. Även denna gång tar resan ungefär ett dygn. Sedan slutet av november  höll Astrid till i Nigerdeltat tills det var dags för återresa norrut.

Läs mer

14 okt 2017

Nytt försök att korsa Sahara

Efter knappt två veckor är det dags att ge sig av igen. Astrid lyfter på kvällen och flyger mot Nigerdeltat…

Efter knappt två veckor är det dags att ge sig av igen. Astrid lyfter på kvällen och flyger mot Nigerdeltat i Mali. Den här gången går det bättre och hon landar efter knappt 60 timmars nonstopflygning i norra delarna av Malideltat. Färden över Sahara går…

Läs mer

02 okt 2017

Sandstorm?

Efter en dryg månads rastande i Gabesbukten i Tunisien lyfter Astrid och drar in över Sahara för att påbörja sin…

Efter en dryg månads rastande i Gabesbukten i Tunisien lyfter Astrid och drar in över Sahara för att påbörja sin resa till Nigerdeltat i Mali. Efter 16,5 timmars flygande tvingas Astrid vända tillbaka mot Gabesbukten igen. Återfärden till kusten går fortare och efter 11 timmar…

Läs mer

27 aug 2017

Mot Tunisien!

Astrid lämnar Rügen och drar mot Tunisien. Denna gångs väljer hon en rutt som går längre österut över Tjeckien och…

Astrid lämnar Rügen och drar mot Tunisien. Denna gångs väljer hon en rutt som går längre österut över Tjeckien och Österrike, för att därefter tvära över Italien. Färden går i huvudsak väster om Italien rakt söderut till Tunisien. Detta är en 42 timmars nonstopflygning. Vägen…

Läs mer

13 aug 2017

Över Mont Blanc

Efter besöket i Camargue är det dags för retursträck till ön Rügen i norra Tyskland. Färden går via Mont Blanc…

Efter besöket i Camargue är det dags för retursträck till ön Rügen i norra Tyskland. Färden går via Mont Blanc och tar då 34 timmar.

Läs mer

09 aug 2017

38 timmars restid utan uppehåll

En vecka in i augusti flyger tärnan vidare söderut mot sydvästra Tyskland. Hon spenderar natten i ett litet, litet träsk…

En vecka in i augusti flyger tärnan vidare söderut mot sydvästra Tyskland. Hon spenderar natten i ett litet, litet träsk utanför orten Reichelsheim, norr om Frankfurt am Main. Därefter fortsätter hon morgonen efter ned till Camargue i Frankrike. Färden går via Genèvesjön och flygtiden för…

Läs mer

19 jul 2017

Återresa till kolonin

Därefter flyger hon tillbaka norrut till kolonin i Sörmland och sjön Yngaren. Anledningen till det här beslutet kan tyckas besynnerligt,…

Därefter flyger hon tillbaka norrut till kolonin i Sörmland och sjön Yngaren. Anledningen till det här beslutet kan tyckas besynnerligt, men också detta beteende har vi noterat ett flertal gånger. Skräntärnor som misslyckats med häckningen återvänder gärna till hemkolonin innan flyttningen till övervintringsområdena. Tärnan Astrid…

Läs mer

14 jul 2017

Tysklandsbesök

  I mitten av juli flyger Astrid till ön Rügen i norra Tyskland. Områdena runt Rügen och österut bort till…

  I mitten av juli flyger Astrid till ön Rügen i norra Tyskland. Områdena runt Rügen och österut bort till Świnoujście i Polen är Östersjöns hotspot för flyttande/rastande skräntärnor, och hon uppehåller sig här några dagar.

Läs mer

27 jun 2017

Rundtur i skärgården

Astrid gör en rundtur i ytterdelen av Stockholms skärgård, där hon vänder i höjd med Möja. Turen genomförs säkerligen för…

Astrid gör en rundtur i ytterdelen av Stockholms skärgård, där hon vänder i höjd med Möja. Turen genomförs säkerligen för att leta efter andra skräntärnor i detta område, och gissningsvis för att se hur deras häckningar utfall detta år.

Läs mer

23 jun 2017

Astrid tar en dagstur till Stockholm

Astrid genomför en dagstur till Stockholm och vidare till Strängnäs. Hon passerar Liljeholmen runt 9-tiden. (Noteras: Något för stockholmarna som…

Astrid genomför en dagstur till Stockholm och vidare till Strängnäs. Hon passerar Liljeholmen runt 9-tiden. (Noteras: Något för stockholmarna som jobbar på betonglistan, dvs fåglar sedda inom Stockholms innerstad?) Denna tur kan möjligen förefalla något udda då Astrid just här inte passerade över områden där…

Läs mer