BirdLife Europa

I Europa sker mycket av BirdLifes fågelskyddsarbete med fokus på EU:s naturvård. Centralt för det arbetet är EU:s s.k. Fågeldirektiv. BirdLife-arbetet leds mot denna bakgrund från ett kansli i Bryssel. På Brysselkontoret arbetar elva personer, där policyfrågor, klimat, jordbruk och marina ärenden är centrala arbetsområden. I flera ärenden samverkas med personal på BirdLifes huvudkontor i Cambridge i Storbritannien.

 

Nyligen anslöts flera Centralasiatiska nationer till Europa-delen av BirdLife (t.ex. Kazakhstan och Uzbekistan). Bedömningen är att organisationsutveckling såväl som fågelskydd på så sätt kommer i ett naturligare sammanhang, då centrala politiska kontakter i den här delen av världen idag tycks riktade mot Europa och EU.

 

Arbetet i BirdLife-Europa leds av en styrelse som utses av partner-organisationerna. SOF-BirdLife medverkar och har medverkat i såväl styrelse som olika arbetsgrupper. SOF-BirdLife bidrar också ekonomisk till BirdLifes fågelskyddsarbete.

 

Inom det europeiska BirdLife-arbetet sker samverkan och stöd mellan många av organisationerna. SOF-BirdLife samverkar och arbetat med främst BirdLife-partners i Östeuropa, vid Medelhavet samt i Nigeria i Afrika.