Riksinventeringen 2012

Under 2012 inventeras både dvärgmås och rördrom. Bägge arterna har försiktigt positiva trender och har inventerats tidigare. I texterna finns instruktioner för genomförande samt upprop till regionalföreningarna att utse regionalt ansvariga för Riksinventeringen 2012.