Samtycke för bildanvändning

Läs gärna mer om hur vi arbetar med GDPR här: LÄNK

Formulär för samtycke

GDPR samtycke

  • Begäran om samtycke för bildanvändning på BirdLife Sveriges kanaler; hemsida, sociala medier samt tryckt material (skrifter, rapporter, material) BirdLife Sverige ber om samtycke för bildanvändning. Det vill vi göra för att kunna visa intressanta bilder på våra aktiviteter och människorna som deltar däri och genom det locka fler besökare som vill vara med och utforska naturen och fåglarna.
  • Det kan också vara i samband med något projekt eller event, skriv gärna utförligt så vi kan meddela rätt person om ditt samtycke så bilden kommer till nytta 🙂
    Jag är vårdnadshavare och lämnar samtycke för att mina barn får synas på bilder.
  • Återkallande av samtycke Du har alltid rätt att enkelt kunna motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för publicering på sociala medier. Du har därför alltid rätt att återkalla ditt samtycke beträffande vår rätt att behandla dina personuppgifter. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi inte längre publicera ditt namn och bild i våra kanaler. Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta oss på info@birdlife se Vi publicerar aldrig namn på barn om inte familjen själv specifikt begär det.
  • Jag samtycker till att BirdLife Sverige behandlar personuppgifter om mig på det sätt som beskrivs ovan genom att kryssa för Samtycke och sedan fylla i Namn, e-post och datum nedan
    (Dina uppgifter skickas via en säker server)

  • Datumformat: MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ