Dokument

På denna sida presenteras föreningens stadgar, riktlinjer och informationshandlingar. Dessa är bl.a. till som stöd för regionalföreningar och fågelklubbar, men får gärna användas av andra (i exempelvis utbildningssyfte) om källan anges.

Verksamhetsberättelser och årsredovisningar

Tidigare redovisningar

BirdLife Sverige är medlem i Giva Sverige (branschorganisationen för tryggt givande) och arbetar enligt Givas etiska kvalitetskod för insamlingsverksamhet.

Syftet med kvalitetskoden är att öka transparensen och stärka förtroendet för de insamlingsorganisationer som arbetar enligt den. Kvalitetskoden ökar vår professionalitet och ger oss en bättre styrning och insyn i verksamheten. I enlighet med ställda krav redovisas årligen en effektrapport aom publiceras på vår hemsida i enlighet med Givas riktlinjer.

Märkningen Tryggt givande ges ut av Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande, och innebär att vi som medlemsorganisation uppfyller alla krav i Kvalitetskoden och därmed står för etisk, professionell och transparent insamling samt är granskade av en auktoriserad revisor.
Läs mer om Kvalitetskoden här

Information om Svensk Insamlingskontroll finns här

Valberedningen

Valberedningen består av:
Peter Berglin (sammankallande), Jönköping
072-350 90 90, peter.berglin.birder@gmail.com

 

Sara Elg, Uddevalla
073-716 56 15, elg.sara@hotmail.com

 

Christer Olsson, Umeå
olssoncito@hotmail.com

Lotta har tidigare varit sekreterare i Skövde Fågelklubb och Västergötlands Ornitologiska Förening, är sammankallande i arbetsgruppen för Hornborgasjöns Fältstation, ledamot av Ottenbykommittén som är kopplad till Ottenby Fågelstation, samt medlem i arbetsgruppen för Projekt lom. Är i övrigt veterinär till professionen, och tjänstgör som professor vid SLU.

Jag är till professionen auktoriserad revisor och har sedan 1983 varit delägare på Finnhammars Revisionsbyrå.

 

Av de uppdrag som jag själv har eller har haft som kan vara av intresse vad gäller ett arbete inom BirdLife Sverige kan nämnas 15 år som huvudansvarig revisor för Svenska Fotbollförbundet, 10 år som revisor i FAR (branschföreningen för revisorer och rådgivare). Andra organisationer där jag är revisor och som är relevanta att nämna är Nordiska Revisorsföreningen, SAMI Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation, Handelshögskolan i Stockholm samt ett stort antal stiftelser med olika inriktningar.

Christer Johansson, skogsansvarig i BirdLife Sverige. Har varit sammankallande periodvis och medlem i fågelskyddskommitten i Göteborgs ornitologiska förening sedan 2007. Även styrelseledamot i Naturskyddsföreningen i Härryda 2007-2016. Har drivit ett antal LONA-projekt. Tidigare förflutet på 1980-1990-talet i Varbergs ornitologiska förening, bl.a. i styrelse även som säsongsanställd. Sysslat med det mesta inom ornitologi allt från ringmärkning till inventeringar och hårdskådning. Är lärare i naturvetenskapliga ämnen på vuxenutbildningen i Borås sedan år 2000. För närvarande även deltid med projektarbete inom skogsfrågor kopplats till fåglar. Utbildning grundskollärare NO-ämnen samt miljövetarexamen.

Magnus Lundström har varit styrelseledamot och vice ordförande i Göteborgs Ornitologiska förening samt medlem i fågelskyddskommitten i Göteborgs ornitologiska förening. Magnus har drivit LONA-projekt inom odlingslandskapet och medverkat i projektet Fågelskådare och lantbrukare i samarbete. Sysslat med det mesta inom ornitologi från inventeringar och naturvård till intensivt kryssande. Magnus är biolog och miljövetare och arbetar till vardags som miljöspecialist inom infrastrukturprojekt

Olga sitter även med i styrelsen för Wermlands Ornitologiska förening. Hon har läst ornitologi på universitet, skådat över hela landet, inventerat i olika projekt samt ringmärkt. I BirdLife Sverige sitter hon med i arbetsgruppen för fjällen, vitryggig hackspett samt jaktfalk, fågelintressekommittén, och agerar även som stöd i beredningskommittén för Alvins fond. Olga är utbildad ekonom samt personlig tränare.

Han är 47 år och bor i Malung-Sälens kommun. Biologiutbildad och har jobbat både på Skogsstyrelsen och länsstyrelsen. I Dalarna har han dels varit naturinventerare och dels jobbat med förvaltning av naturreservat och på Naturum. Sebastian har 2018 från Kungliga Vetenskapsakademien tilldelats pris för arbetet med att bevara värdefulla skogar.

Kjell har varit vice ordförande i Naturskyddsföreningen i Linköping, ordförande i Linköpings fågelklubb och ordförande i Östergötlands ornitologiska förening; är ledamot i Östergötlands regionala rapportkommitté (rrk) och i Häradsskärskommittén som organiserar ringmärkning i östgötaskärgården. Innan Kjell blev styrelseledamot i BirdLife Sverige satt han i föreningens valberedning. Till yrket är Kjell egentligen ekolog, men har sedan många år jobbat som lärare på biologiavdelningen vid Linköpings universitet.

Gunilla Hjorth, Stockholm, har tidigare varit sekreterare i Landsorts Fågelstation samt styrelseledamot i Järvafältets Ornitologiska Förening. Fågelskådar i Stockholmstrakten, guidar ibland åt Stockholms Ornitologiska Förening, där hon är medlem. Brukar delta i ringmärkning i Ammarnäs och ibland på Örskär. Är utbildad biolog, till yrket ekolog och arbetar sedan många år med naturvårdsfrågor på Stockholms stad.

Numera pensionär men tidigare ekonom till professionen och har arbetat i olika roller bl.a. som ekonomichef, redovisningschef och ekonomikonsult. Har varit ledamot och ordförande i flera bolagsstyrelser. Har varit ledamot i BirdLife Sveriges styrelsen sedan 1994 varav 16 år som kassör och åtta år som ordförande. Har haft olika ideella engagemang sedan tonåren bl a som scoutledare, styrelseledamot och ordförande i scoutkårer samt styrelseledamot, ordförande och kassör i Göteborgs Ornitologiska Förening.

Eva Mattsson har tidigare varit styrelseledamot och vice ordförande i Upplands Ornitologiska Förening. Är medlem i styrelsen sedan 2007 och representerar förening i dotterbolagens styrelser. Är agronom, har arbetat med certifiering av ekologisk odling både i Sverige och internationellt och arbetar idag med skogscertifiering. 

Linus doktorerar inom biologi på Lunds Universitet med fokus på flyttfåglars årliga rörelsemönster. Innan universitetsstudierna arbetade han som ringmärkare och guide, samt med inventeringar av fåglar och kräldjur vid Ottenby Fågelstation.  Tidigare ordförande för Ölands Ornitologiska Förening och sammankallande i BirdLife – Sveriges Ungdomskommitté. Linus har även arbetat i föreningens butik (Naturbokhandeln) på Öland som försäljare.

Jag var med om att bilda Västergötlands Ornitologiska Förening vilket var en sammanslagning av Älvsborgs OF och Skaraborgs OF. Under denna tid satt jag i styrelsen och var under 15 år redaktör för tidningen GRUS och gav ut 76 nummer. Jag är aktiv i Hornborgasjöns Fältstation och deltar i inventeringar och räkningar.


Jag har varit medlem av Intressekommittén hos i Birdlife Sverige sedan start. Jag har jobbat med Vinterfåglar inpå knuten, rekryterat volontärer mm. Jag har varit volontär själv vid Falsterbo Birdshow, Ölands södra udde och Hornborgasjön. Jag startade Facebookgruppen Fåglar inpå Knuten som nu har 90 000 medlemmar och är fortfarande administratör för den även om andra gör det stora jobbet numera.


Jag startade Tranans Dag i Hornborgasjön tillsammans med Åke Abrahamsson. Jag är fortfarande med i ledningsgruppen för detta evenemang som har vuxit till en 9 dagars bonanza för naturintresserade människor och barn med ca 50 000 besökare.


Jag har alltid jobbat med skola och utbildning. Jag brinner för studiecirkeln och dess pedagogik. Jag har levererat ca 80 studiecirklar de sista 20 åren. Jag sitter också i styrelsen för Studiefrämjandet på avdelning- distrikts- och riksnivå.