Valberedning

Val av ordförande, övriga styrelseledamöter samt revisorer och ersättare ska varje år förberedas av en valberedning som tillsätts av riksstämma. Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter. Till ledamot i valberedningen får inte styrelseledamot utses.

Sammankallande: 

Peter Berglin, Jönköping 

mobil: 0723-50 90 90

 

Sara Elg, Tanumshede 

mobil: 0737-16 56 15

 

Christer Olsson, Umeå

Peter Berglin
Sara Elg
Christer Olsson