Möte mellan FSC och BirdLife partners i Östersjöregionen

Jurmala i Lettand 8 – 10 March 2017 och Viinistu I Estland 29-31 augusti 2017

 

Dessa möten kom till genom ett projekt finansierat av Svenska Institutet (SI).  Projektet syftade till att stärka nätverken mellan FSC-kontoren i Baltikum och Norden.  Huvudområdet var implementeringen av EU:s fågel och habitatdirektiv och diskutera utveckling, jämförelser och genomförandet av FSC standarden i de olika länderna.

På det första mötet i Lettland träffades FSC och BirdLife-representanter för de olika länderna. På mötet i augusti i Estland fanns även myndighetsrepresentanter med ansvar för direktiven med.

 

En presentation av FSC i Europa, Finland, Estland, Lettland och Danmark finns här:

Presentation FSC Europa
Presentation FSC Estland

Presentation FSC Finland
Presentation FSC Lettland

Presentation FSC Danmark

 

Det har gjorts rapporter kring vilken betydelse FSC-certifieringen har för den biologiska mångfalden i Sverige, Finland, Lettland och Estland. Dessa rapporter hittar du här:

Sverige

Finland

Lettland

Estland

 

Det har även gjorts en jämförelse mellan dessa länders FSC-krav och betydelsen dessa har för biologisk mångfald. Jämförelse FSC i Sverige, Finland, Estland och Lettland (50 mb)

 

Det finns även en kortversion som finns här: Jämförelse FSC kortversion (1,5 mb)