Uppdragsbeskrivning

Gräshoppsångare
Gräshoppsångare Locustella naevis. Foto: Markus Lagerqvist.

Tk:s uppdrag är att fastställa officiell svensk fågeltaxonomi baserat på det biologiska artbegreppet men med invägning av nyare forskningsrön i fråga om genetiska data, beteende, läten, ekologi m.m. Bevakningsområdet är Västpalearktis, dvs. i stora drag Europa, Afrika norr om Sahara och sydvästra Asien. I uppdraget ingår att fastställa såväl svenska som vetenskapliga namn. Om möjligt skall besluten överens­stämma med internationell praxis, men i första hand görs en självständig bedömning av tillgängliga fakta.
Övriga kommittéer inom den svenska fågelrapporteringen har således att hantera en sådan taxonomi och nomenklatur som Tk beslutar.

Sammansättning:
Tk består av en sammankallande samt övriga ledamöter. Medlemmarna utses av BirdLife Sveriges styrelse.
Förslag lämnas vanligen efter diskussion av lämpliga namn mellan styrelsen och kommittén.
Medlemmarna i kommittén ska vara medlemmar i BirdLife Sverige.

Publiceringsorgan:
Förändringar publiceras i tidskriften Vår Fågelvärld. Publiceringen utgör original. Förutom detta publiceras på hemsidan en mer detaljerad rapport, som bland annat även inkluderar alla referenser. I övrigt ska en komplett och aktuell webbaserad lista upprätthållas på kommitténs hemsida.

I sitt uppdrag skall Tk:

  • Sammanträda årligen.
  • Fatta beslut på vetenskaplig grund och med konsekvent tillämpade artkriterier. Den valda taxonomin skall förankras hos medlemmarna i BirdLife Sverige.
  • Vara kontinuerligt uppdaterad genom att  fortlöpande följa vetenskaplig publicering.
  • Motivera sina beslut i de fall som förändringar görs – alternativt inte görs.
  • Prioritera ärenden som särskilt efterfrågas av övriga kommittéer, exempelvis Rk.

Uppdaterat 2 oktober 2020