Vindkraft

Foto: P-G Bentz / Sturnus

Vindkraftutvecklingen engagerar många och mycket har redan skrivits om denna relativt unga industriella energikälla, både i vetenskapliga skrifter och i dagspress. Meningarna går ofta starkt isär och kanske finns det ingen annan energikälla som bemöts så olika och har så olika påverkan, beroende på var den placeras.

Vid illa vald placering av vindkraftparker kan fåglar drabbas hårt av kollisioner, vilket leder till ökad mortalitet. Detta visas tydligt av undersökningar från exempelvis Smøla i Norge (havsörn), Altamont Pass i Kalifornien (främst kungsörn och andra rovfåglar) samt Navarra och Tarifa i Spanien (främst gåsgam och tornfalk). Utan hänsyn skulle också ovärderliga häckplatsområden kunna gå förlorade. Men det finns också studier som pekar på att vindkraftparker kan ha mycket liten inverkan på såväl fågelliv som andra naturvärden, bara placeringen valts med omsorg och försiktighet. Det är till sådana platser vindkraftindustrin måste lokaliseras.

Hösten 2009 antog BirdLife Sverige en policy gällande vindkraft, som ett vägledande dokument för fågelskyddsfrågor i samband med vindkraftetablering. Hösten 2013 presenterades en uppdaterad version. Som komplement till denna finns också ett rekommendationsdokument som bl.a. beskriver vilka inventeringar som kan krävas och hur de ska genomföras, hur resultat ska redovisas och vad som ska ingå i MKB, riktlinjer för kontrollprogram samt slutligen något om ekologisk kompensation. Dokumenten kan laddas ner här nedan.

 

BirdLife Sveriges riktlinjer för vindkraft

BirdLife Sveriges rekommendationer för planering och handläggning av vindkraft

daniel-bengtsson-645

Daniel Bengtsson

Fågelskyddsansvarig


Head of Conservation
+46 485 160 902