Astrids resa

Den 2 juni 2017 begav vi oss till Långa Hållet och Yttre Benskären i Yttre Bråviken som hyser Bråvikens två skräntärnekolonier.  Syftet var att fånga vuxna skräntärnor och montera GPS-loggar på dem för att följa flyttning och födosök. Totalt infångades fem vuxna skräntärnor. Två på Långa Hållet i Södermanland och tre på Yttre Benskären i Östergötland.

 

En av de vuxna skräntärnorna fick namnet Astrid och hon skulle visa sig bli lite extra intressant att studera närmare. Här börjar berättelsen om skräntärnan Astrid som försågs med färgringen KA00 en vecka innan hennes ungar kläcktes. Tyvär förlorade Astrid sina ungar av okänd anledning. Sannolikt på grund av den misslyckade häckningen uppvisade Astrid ett mer ovanligt beteende där hon gjorde långa flygningar och besökte andra skräntärnekollonier. Här kan ni läsa om hennes resa efter att hon lämnade sin koloni.

Astrids resa

28 okt 2017

En månad i Senegal är tydligen nog för Astrid. I slutet av november flyger hon tillbaka till sydvästligaste Nigerdeltat. Även…

En månad i Senegal är tydligen nog för Astrid. I slutet av november flyger hon tillbaka till sydvästligaste Nigerdeltat. Även denna gång tar resan ungefär ett dygn. Sedan slutet av november  höll Astrid till i Nigerdeltat tills det var dags för återresa norrut.

Läs mer

14 okt 2017

Nytt försök att korsa Sahara

Efter knappt två veckor är det dags att ge sig av igen. Astrid lyfter på kvällen och flyger mot Nigerdeltat…

Efter knappt två veckor är det dags att ge sig av igen. Astrid lyfter på kvällen och flyger mot Nigerdeltat i Mali. Den här gången går det bättre och hon landar efter knappt 60 timmars nonstopflygning i norra delarna av Malideltat. Färden över Sahara går…

Läs mer

02 okt 2017

Sandstorm?

Efter en dryg månads rastande i Gabesbukten i Tunisien lyfter Astrid och drar in över Sahara för att påbörja sin…

Efter en dryg månads rastande i Gabesbukten i Tunisien lyfter Astrid och drar in över Sahara för att påbörja sin resa till Nigerdeltat i Mali. Efter 16,5 timmars flygande tvingas Astrid vända tillbaka mot Gabesbukten igen. Återfärden till kusten går fortare och efter 11 timmar…

Läs mer

27 aug 2017

Mot Tunisien!

Astrid lämnar Rügen och drar mot Tunisien. Denna gångs väljer hon en rutt som går längre österut över Tjeckien och…

Astrid lämnar Rügen och drar mot Tunisien. Denna gångs väljer hon en rutt som går längre österut över Tjeckien och Österrike, för att därefter tvära över Italien. Färden går i huvudsak väster om Italien rakt söderut till Tunisien. Detta är en 42 timmars nonstopflygning. Vägen…

Läs mer

13 aug 2017

Över Mont Blanc

Efter besöket i Camargue är det dags för retursträck till ön Rügen i norra Tyskland. Färden går via Mont Blanc…

Efter besöket i Camargue är det dags för retursträck till ön Rügen i norra Tyskland. Färden går via Mont Blanc och tar då 34 timmar.

Läs mer

09 aug 2017

38 timmars restid utan uppehåll

En vecka in i augusti flyger tärnan vidare söderut mot sydvästra Tyskland. Hon spenderar natten i ett litet, litet träsk…

En vecka in i augusti flyger tärnan vidare söderut mot sydvästra Tyskland. Hon spenderar natten i ett litet, litet träsk utanför orten Reichelsheim, norr om Frankfurt am Main. Därefter fortsätter hon morgonen efter ned till Camargue i Frankrike. Färden går via Genèvesjön och flygtiden för…

Läs mer

19 jul 2017

Återresa till kolonin

Därefter flyger hon tillbaka norrut till kolonin i Sörmland och sjön Yngaren. Anledningen till det här beslutet kan tyckas besynnerligt,…

Därefter flyger hon tillbaka norrut till kolonin i Sörmland och sjön Yngaren. Anledningen till det här beslutet kan tyckas besynnerligt, men också detta beteende har vi noterat ett flertal gånger. Skräntärnor som misslyckats med häckningen återvänder gärna till hemkolonin innan flyttningen till övervintringsområdena. Tärnan Astrid…

Läs mer

14 jul 2017

Tysklandsbesök

  I mitten av juli flyger Astrid till ön Rügen i norra Tyskland. Områdena runt Rügen och österut bort till…

  I mitten av juli flyger Astrid till ön Rügen i norra Tyskland. Områdena runt Rügen och österut bort till Świnoujście i Polen är Östersjöns hotspot för flyttande/rastande skräntärnor, och hon uppehåller sig här några dagar.

Läs mer

27 jun 2017

Rundtur i skärgården

Astrid gör en rundtur i ytterdelen av Stockholms skärgård, där hon vänder i höjd med Möja. Turen genomförs säkerligen för…

Astrid gör en rundtur i ytterdelen av Stockholms skärgård, där hon vänder i höjd med Möja. Turen genomförs säkerligen för att leta efter andra skräntärnor i detta område, och gissningsvis för att se hur deras häckningar utfall detta år.

Läs mer

23 jun 2017

Astrid tar en dagstur till Stockholm

Astrid genomför en dagstur till Stockholm och vidare till Strängnäs. Hon passerar Liljeholmen runt 9-tiden. (Noteras: Något för stockholmarna som…

Astrid genomför en dagstur till Stockholm och vidare till Strängnäs. Hon passerar Liljeholmen runt 9-tiden. (Noteras: Något för stockholmarna som jobbar på betonglistan, dvs fåglar sedda inom Stockholms innerstad?) Denna tur kan möjligen förefalla något udda då Astrid just här inte passerade över områden där…

Läs mer