BirdLife Sverige, den nationella fågelföreningen

BirdLife Sveriges vision: En ljus framtid för fåglar och människor

Föreningen startades redan 1945 när fågelsektionen inom Naturskyddsföreningen knoppades av och blev Sveriges Ornitologiska Förening. I dagligt tal kallar vi oss numera BirdLife Sverige för att markera att vi är den svenska partnern del av det globala partnerskapet BirdLife International.

 

Som medlem i föreningen stöttar man verksamhetens tre ben; fågelskydd, fågelforskning och fågelintresse. BirdLife Sverige deltar i global samverkan för fågelskydd och forskning. Handlingsprogrammet för fågelskydd och medlemmarnas stora engagemang i olika inventeringar som ger fakta om fågelpopulationer, har bidragit till att BirdLife Sverige har en viktig roll som kommunikatör av kunskap i fågelskyddsfrågor.

 

Det finns 25 regionala föreningar kopplade till BirdLife Sverige, som bedriver fågelskydd och forskning på regional nivå. 

På Ölands södra udde äger och driver också föreningen Ottenby fågelstation  som är berömd i hela världen för sin fågelforskning. Här bedrivs ringmärkning standardiserat sedan 1972 och de första ringmärkningsinsatserna genomfördes redan i slutet av 1930-talet.

Ottenby fågelstatoin

Föreningen har sitt huvudkontor i Stenåsa på sydöstra Öland i den egna traditionellt byggda Ölands-bondgården Stenhusa Gård. Själva bondgården är numera ombyggd och hyser förutom kontorsrum också BirdLife Sveriges försäljnings-verksamhet Naturbokhandeln och en mindre restaurant. Krogen är öppen under fågelsäsongen vår och höst samt givetvis under sommarens turistsäsong.

Stenhusa Gård. Foto: Per-Erik Larsson

Naturbokhandeln

Naturbokhandelns mål är att serva naturintresserade kunder med de bästa produkterna för en ökad upplevelse av naturen och därför försöker vi hålla ett så brett utbud som möjligt. Men fokus är och har under de 33 åren vi har varit i Stenåsa, kikaroptik och litteratur!

Ringmärkt törnskata på Ottenby.
Foto: Stina Andersson
Naturbokhandeln i Stenåsa.

Avium förlag

är BirdLife Sveriges egna förlag. Här ges fantastiskt fina böcker om fåglar och natur ut varje år. Självklart hittar du förlagets böcker hos Naturbokhandeln, men även där böcker säljs på andra ställen.

Det ekonomiska överskottet från BirdLife Sveriges affärsverksamheter går givetvis till att stärka föreningens ”tre ben”; fågelskydd, fågelintresse och fågelforskning.

BirdLife International

Som nationell förening ingår BirdLife Sverige, enligt ovan, i den världsomspännande miljöorganisationen BirdLife International som i världen omfattar över 120 partners, i stort en natur- och miljövårdsorganisation per land. Av medlemsavgiften i BirdLife Sverige går årligen en dollar per medlem till BirdLife Internationals verksamhet. På så vis är man som medlem i BirdLife Sverige automatiskt också medlem i BirdLife International.