Bra böcker om fågelmatning

Vinterfåglar, Lars Jonsson
Mata fåglar, Niklas Aronsson

Vinterfåglar är en bok om våra vanligaste vinterfåglar, det vill säga de fåglar som finns i vår närhet under de kallare månaderna. Det är på vintern som fåglarna blir mer synliga och söker sig närmare oss människor för att söka efter föda i våra trädgårdar. Arterna är få och låter sig beskådas på nära håll, gärna från köksfönstret eller favoritfåtöljen vid brasan.

 

För det är i mötet man lär känna fåglar och deras beteende och särdrag. Så upplever i alla fall konstnären, författaren och ornitologen Lars Jonsson det. Och här får vi möta alla de vanliga arter som flockas kring fågelbordet. Uppkäftiga blåmesar och tjattrande pilfinkar, riviga nötväckor som sprätter fågelfrö omkring sig. Eller den alldagliga grönfinken som finns där men inte gör så stort väsen av sig. Alla är de småfåglar som alla flyr fältet då en sparvhök drar igenom trädgården.

 

Vinterfåglar skildrar fågelkonstnären Lars Jonsson i text och fantastiska akvareller fyrtio vanliga arter, alla i en personligt hållen stil. Även om man med boken givetvis lär sig identifiera fåglarna så handlar det i lika hög grad att berätta om dem på ett sätt där fältbestämning samsas med kulturhistoria och personliga iakttagelser.

 

Mata fåglar får du tips om hur du blir en bättre fågelmatningsentusiast. Flera hängivna entusiaster berättar i boken om hur de matar fåglar. Dessutom kan du fördjupa dig i olika typer av fågelmat, sjukdomar som kan spridas vid fågelmataren, olika varianter av fågelmatare, hur man får en bättre fågelmatning och  hur en mindre städad fågelmatning ger fler vintergäster. Vidare beskriver boken mer detaljerat om fåglarnas vinterstrategier och olika arters beståndsutveckling. Slutligen finns beskrivningar av 53 fågelarter som kan förväntas dyka upp vid våra fågelmatare.

 

Mata fåglar är skriven av BirdLife Sveriges redaktör Niklas Aronsson och boken är utgiven av BirdLifes eget förlag; SOF-förlag.

 

Böckerna kan beställas genom att lägga en order till  Naturbokhandeln, www.naturbokhandeln.se