Nationella rapportkommittén (Nrk)

Syfte

I Sverige rapporteras det årligen 3-4 miljoner fågelfynd i artportalen. Runt om i Sverige finns det genom BirdLife Sverige 29 regionala rapportkommittéer som var och en genom mängder med ideella arbetstimmar bidrar genom att behandla många av dessa fågelfynd vad avser validering, sammanställningar, publicering etc.

 

Nationella rapportkommitténs (Nrk) huvudsyfte är att vägleda och samordna de regionala rapportkommittéernas arbete för att omotiverade skillnader dem emellan inte skall uppstå.

 

En av kommitténs uppgifter är även att regelbundet se över de regionala rapportkommittéernas fördelning och nyttjande av utökad behörighet till skyddsklassade data och icke offentliga verktyg i artportalen.

Nationella rapportkommitténs ledamöter

Nationella rapportkommittén är utsedd av BirdLife Sveriges styrelse och kommittén består för närvarande av följande ledamöter :

Andreas Livbom, Luleå

Peter Nilsson, Sundsvall (sammankallande)

Fredrik Friberg, Uppsala

Johan Nilsson, Sollentuna

Johan Jensen, Linköping

Magnus Elfwing, Kalmar

Per Flodin, Flen

Kontaktuppgifter

Du når kommitténs medlemmar genom följande e-postadress

nrk@birdlife.se