Remisshantering

Remiss från: Skogsstyrelsen

 • Inkom: 2018-02-08
 • Dnr: 2017/1309
 • Ärenderubrik: Remiss av utkast till rapport "En analys av styrmedel för skogens sociala värden - regeringsuppdrag".
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: N2017/04233/FJRegeringskansliet (Näringsdepartementet)

 • Inkom: 2017-10-17
 • Dnr: N2017/04233/FJR
 • Ärenderubrik: Effektivare beredning av vissa ändringar i jaktförordningen.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: BirdLife Sverige

 • Inkom: 2018-01-23
 • Dnr: -
 • Ärenderubrik: Uppföljning blyförbud
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2017-12-13
 • Dnr: 2015-103122
 • Ärenderubrik: Koncessionsansökan för en 420 kV luftledning från Ekhyddan till Nybro i Oskarshamns, Mönsterås, Högsby och Nybro kommuner i Kalmar län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2017-12-13
 • Dnr: 2017-101611
 • Ärenderubrik: Koncessionsansökan för en 420 kV luftledning från Nybro till Hemsjö i Nybro, Emmaboda, Tingsryd, Ronneby, Karlshamn och Olofströms kommuner i Kalmar, Kronobergs och Blekinge län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Havs- och vattenmyndigheten

 • Inkom: 1970-01-01
 • Dnr: -
 • Ärenderubrik: Utkast till havsplanering för Bottenviken, Östersjön och Västerhavet.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Länsstyrelsen i Skåne

 • Inkom: 2017-03-27
 • Dnr: 511-5924-2017
 • Ärenderubrik: Bildande av naturreservat i södra Kattegatt.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: BirdLife Sverige

 • Inkom: 2016-12-14
 • Dnr: M2015/02273/Nm
 • Ärenderubrik: Föreslagna marina Natura 2000-områden.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: BirdLife Sverige

 • Inkom: 2017-06-15
 • Dnr: -
 • Ärenderubrik: Förbud mot blyammunition
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Naturvårdsverket

 • Inkom: 2017-05-05
 • Dnr: NV-10872-11
 • Ärenderubrik: Förslag om bildande av nationalpark Åsnen.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Havs- och vattenmyndigheten

 • Inkom: 2017-05-31
 • Dnr: 1565-2017
 • Ärenderubrik: Fiskereglering i marina skyddade områden i Hallands län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet)

 • Inkom: 2017-06-21
 • Dnr: M2016/02649/Nm
 • Ärenderubrik: Utvärdering av förvaltningen av världsarvet Laponia.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Miljö- och energidepartementet

 • Inkom: 2017-10-27
 • Dnr: M2012/00714/Me
 • Ärenderubrik: Tillstånd till uppförande och drift av en gruppstation för vindkraft på Södra Midsjöbanken.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-10-24
 • Dnr: 2008-101283
 • Ärenderubrik: Nätkoncession för en befintlig 40 kV luftledning mellan transformatorstationer i Jämtön i Luleå kommun, och Töre i Kalix kommun, Norrbottens län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Vattenfall Eldistribution AB

 • Inkom: 2016-10-24
 • Dnr: -
 • Ärenderubrik: Planerad ny 140 kV-kraftledning mellan befintliga transformatorstationerna Uddebo och Tranemo i Svenljunga och Tranemo kommuner, Västra Götalands län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Naturvårdsverket

 • Inkom: 2016-11-11
 • Dnr: NV-06688-13
 • Ärenderubrik: Remiss av förslag till nya föreskrifter om användande av fångstredskap.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Regeringskansliet/Miljö- och energidepartementet

 • Inkom: 2016-11-17
 • Dnr: M2016/02715/R
 • Ärenderubrik: Remiss av promemorian Elcertifikatssystemet – vissa frågor inom kontrollstation 2017.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Regeringskansliet/Miljö- och energidepartementet

 • Inkom: 2016-12-02
 • Dnr: M2016/00838/R
 • Ärenderubrik: Rapport om Sveriges genomförande av Århuskonventionen.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Naturvårdsverket

 • Inkom: 2017-02-06
 • Dnr: NV-06593-11
 • Ärenderubrik: Åtgärdsprogram för vitryggig hackspett.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: BirdLife Sverige

 • Inkom: 1970-01-01
 • Dnr: M 2857-16
 • Ärenderubrik: Ny ansökan om skidanläggning Örndalen/Skorvdalen.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: BirdLife Sverige

 • Inkom: 2017-03-06
 • Dnr: 218-92-2017
 • Ärenderubrik: Tillstånd till skyddsjakt på storskarv inom Kalmar län under del av 2017
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Länsstyrelsen Blekinge

 • Inkom: 2016-10-07
 • Dnr: Dnr 511-3551-2015
 • Ärenderubrik: Förslag av Hanöbukten och Pukaviksbukten som skyddsvärda områden för tumlare i en utvidgning av Natura 2000-nätverket.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Tanums kommun

 • Inkom: 2016-10-11
 • Dnr: -
 • Ärenderubrik: Planerade sjöförlagda vatten- och avloppsledningar från Fjällbacka till Kämpersvik, Tanums kommun, Västra Götalands län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Länsstyrelsen Halland

 • Inkom: 2016-10-12
 • Dnr: 511-6555-16
 • Ärenderubrik: Förslag på bevarandeplaner för Natura 2000-området Stora Middelgrund och Röde bank i Hallands län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Länsstyrelsen Halland

 • Inkom: 2016-10-12
 • Dnr: 511-6586-16
 • Ärenderubrik: Förslag på bevarandeplaner för Natura 2000-området Morups bank i Hallands län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-10-12
 • Dnr: 2008-100120
 • Ärenderubrik: Nätkoncession för två befintliga 77 kV-ledningar mellan Malvik i Ovanåkers kommun till Sunnerstaholm i Bollnäs kommun, Gävleborgs län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Jämtkraft Elnät AB

 • Inkom: 2016-10-11
 • Dnr: -
 • Ärenderubrik: Med anledning av dragningen av kraftledning från vindkraftpark Björnsjöbodarna.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Stenåsa
Inlaga från SOF

Remiss från: Mark- och miljööverdomstolen

 • Inkom: 2016-10-12
 • Dnr: M 3668-16
 • Ärenderubrik: Försiktighetsmått avseende tre vindkraftverk på fastigheterna Törnbotten 16:1 m.fl. i Mörbylånga kommun.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Stenåsa
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-10-20
 • Dnr: 2008-100355
 • Ärenderubrik: Nätkoncession för en 50 kV luftledning med sträckningen Åsen-Tränglset-Särna-Idre By-Båthusströmmen, Älvdalens kommun i Dalarnas län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Regeringskansliet/Miljö- och energidepartementet

 • Inkom: 2016-10-17
 • Dnr: M2016/02399/Ee
 • Ärenderubrik: Remiss av Energimyndighetens rapport kontrollstation 2017 för elcertifikat - Delredovisning 2 och förslag på kvoter för 18 TWh till 2030 (ER 2016:19)
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Stenåsa
Inlaga från SOF

Remiss från: Stockholms läns landsting

 • Inkom: 2016-10-17
 • Dnr: FUT-2016-0227
 • Ärenderubrik: Nya tunnelbanans Gula linje till Arenastaden i Stockholm.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-09-23
 • Dnr: 2016-102773
 • Ärenderubrik: Ansökan om nätkoncession för befintlig 70 kV kraftledning mellan Ringnäs och Kinstaby, Söderhamns kommun, Gävleborgs län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-09-28
 • Dnr: 2016-102772
 • Ärenderubrik: Ansökan om nätkoncession för befintliga 70 kV och 12 kV kraftledningar vid Sandarne, Söderhamns kommun i Gävleborgs län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Norrköpings hamn AB

 • Inkom: 2016-09-28
 • Dnr: -
 • Ärenderubrik: Nytt tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken och Sevesolagstiftningen för nuvarande och framtida hamn- och sevesoverksamhet.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-09-28
 • Dnr: 2013-102716
 • Ärenderubrik: Ansökan om nätkoncession för en 400 kV ledning från Lindbacka till Östansjö i Örebro, Lekeberg, Kumla och Hallsbergs kommuner, Örebro län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Stockholms läns landsting

 • Inkom: 2016-09-30
 • Dnr: FUT 2016-0210
 • Ärenderubrik: Utbyggnad av tunnelbana mellan Akalla och Barkarby station.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-10-07
 • Dnr: 2008-100752
 • Ärenderubrik: Nätkoncession för tre kraftledningar från Grycksbo till Falun i Falu kommun i Dalarnas län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-10-07
 • Dnr: 2016-102476
 • Ärenderubrik: Nätkoncession för två befintliga parallella 24 kV-ledningar från Österöd till Hjuvik i Torslanda, Göteborgs kommun, Västra Götalands län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Samgräv Recycling AB

 • Inkom: 2016-10-07
 • Dnr: -
 • Ärenderubrik: Tillstånd för en deponi i Fäxhult, Härryda kommun, Västra Götalands län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Växjö Tingsrätt Mark- och miljödomstolen

 • Inkom: 2016-09-15
 • Dnr: M 2624-15
 • Ärenderubrik: Överklagande av Länsstyrelsens i Kalmar län beslut 2015-04-23 ang. anmälan avseende vindkraftverk på fastigheterna Degerhamn 4:83 och 4:1.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Växjö Tingsrätt Mark- och miljödomstolen

 • Inkom: 2016-09-15
 • Dnr: M 2627-15
 • Ärenderubrik: Angående överklagan av Länsstyrelsens i Kalmar län beslut ang anmälan enligt miljöbalken avseende vindkraftverk på fastigheten Albrunna 29:1
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: E.ON

 • Inkom: 2016-09-20
 • Dnr: E/T
 • Ärenderubrik: Samråd med anledning av ansökan om förlängda/nya tillstånd för befintliga 130 kV kraftledningar L22 (Bandsjö-Granlo), L23 (Bandsjö-Ortviken) samt del av L12 (Korsta-Ortviken) i Sundsvalls och Timrå kommuner
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-09-22
 • Dnr: 2015-103881
 • Ärenderubrik: Beslut angående nätkoncession för linje Torpberget till Kölvallens vindkraftpark i Ljusdals kommun.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Stenåsa
Inlaga från SOF

Remiss från: Regeringskansliet/Näringsdepartementet

 • Inkom: 2016-09-12
 • Dnr: N2015-2214-sk
 • Ärenderubrik: Remittering av underlagsrapporter från arbetet med att ta fram Sveriges första nationella skogsprogram.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Sjöfartsverket

 • Inkom: 2016-09-21
 • Dnr: -
 • Ärenderubrik: Inrättande av ny farled mellan Landsort och Södertälje.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Stenåsa
Inlaga från SOF

Remiss från: E.ON

 • Inkom: 2016-09-23
 • Dnr: -
 • Ärenderubrik: Planerad 130 KV kraftledning mellan Bredhälla och Horshaga i Uppvidinge kommun
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Stenåsa
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-09-14
 • Dnr: 2008-102272
 • Ärenderubrik: Ansökan om nätkoncession för en 70 kV luftledning mellan Höljebro och Norrala, Söderhamns kommun i Gävleborgs län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: HydroGIS AB

 • Inkom: 2016-08-29
 • Dnr: -
 • Ärenderubrik: Utbyggnad av Bovallstrand småbåtshamn.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Kungsbacka kommun

 • Inkom: 2016-09-05
 • Dnr: -
 • Ärenderubrik: Översvämningsskydd längs Kungsbackaån, etapp Kolla.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Länsstyrelsen Blekinge

 • Inkom: 2016-09-01
 • Dnr: Dnr 511-245-2014
 • Ärenderubrik: Uppdatering av Blekinges bevarandeplaner för Natura 2000-områden.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Regeringskansliet/Miljö- och energidepartementet

 • Inkom: 2016-09-01
 • Dnr: 2016:32
 • Ärenderubrik: Översyn av tillsyns- och sanktionssystemen enligt miljöbalken.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Regeringskansliet/Miljö- och energidepartementet

 • Inkom: 2016-08-26
 • Dnr: M2016/01733/Nm
 • Ärenderubrik: Torvutvinningens och torvanvändningens klimat- och miljöpåverkan, redovisning av regeringsuppdrag.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Svea Hovrätt Mark- o miljödomstolen

 • Inkom: 2016-09-06
 • Dnr: M 4276-16
 • Ärenderubrik: Gävleborgs Läns ornitologiska förening m.fl/Kölvallen Vind Ab m.fl. angående tillstånd för uppförande och drift av gruppstation för vindkraftverk vid Kölvallen i Ljusdals kommun
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Östersunds tingsrätt

 • Inkom: 2016-09-09
 • Dnr: M 1069-16
 • Ärenderubrik: Dispens att utföra störningsåtgärder riktade mot skarv, Vitoren och Tvågranskär i Söderhamns kommun, nu fråga om avskrivning
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Svenska Kraftnät

 • Inkom: 2016-09-12
 • Dnr:
 • Ärenderubrik: Inbjudan till samråd för den planerade flytten av kraftledningen utanför Hjärup i Staffanstorps kommun
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-09-13
 • Dnr: 2015-103457
 • Ärenderubrik: Nätkoncession för linje från Falköping Norra till Marjarp i Falköpings kommun.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-07-14
 • Dnr: 2016-100765
 • Ärenderubrik: Ansökan om nätkoncession för en 130 kV ledning från Falköping Norra till Tidaholm i Falköpings och Tidaholms kommuner, Västra Götalands län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Vattenfall Vindkraft m.fl.

 • Inkom: 2016-07-06
 • Dnr: -
 • Ärenderubrik: Förnyelse av vindkraftpark Näsudden.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Naturvårdsverket

 • Inkom: 2016-07-15
 • Dnr: NV-03035-14
 • Ärenderubrik: Kompletterande samråd från Tyskland enligt Esbokonventionen angående en fast förbindelse över Fehmarn Bält.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-07-27
 • Dnr: 2016-102579
 • Ärenderubrik: Ansökan om nätkoncession för 130 kV luftledning mellan Korsselbränna och Dabbsjö, med avgrening till Bergvattnet, i Strömsund och Dorotea kommuner, Jämtlands och Västerbottens län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Förvaltningsrätten i Växjö

 • Inkom: 2016-08-08
 • Dnr: Mål nr 1198-16
 • Ärenderubrik: Skyddsjakt enligt jaktförordningen, Miljö- och byggnadsnämnden i Markaryds kommun
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-08-10
 • Dnr: 2016-102520
 • Ärenderubrik: Ansökan om nätkoncession för två befintliga 132 kV kraftledningar i luftledningsutförande mellan Kvillinge och MT26 Dövestad i Norrköpings kommun, Östergötlands län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Umeå Tingsrätt Mark- och miljödomstolen

 • Inkom: 2016-08-19
 • Dnr: M 3094-03
 • Ärenderubrik: Trafikverket angående anläggande av järnvägsbro m.fl. åtgärder berörande Umeälven.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Stenåsa
Inlaga från SOF

Remiss från: Vattenfall

 • Inkom: 2016-08-19
 • Dnr: 2368377
 • Ärenderubrik: Utökning av lagringsvolym vid markförvaret för mycket lågaktivt avfall vid Ringhals.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Trafikverket

 • Inkom: 2016-08-23
 • Dnr: -
 • Ärenderubrik: Höghastighetsjärnväg Borås – Bollebygd.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Svenska kraftnät

 • Inkom: 2016-08-29
 • Dnr: 2016/691
 • Ärenderubrik: Kompletterande samråd om alternativa sträckningar för delar av den planerade 400 kV luftledningen mellan Ekhyddan och Nybro.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Stenåsa
Inlaga från SOF

Remiss från: Svenska kraftnät

 • Inkom: 2016-08-29
 • Dnr: 2016/692
 • Ärenderubrik: Kompletterande samråd om alternativa sträckningar för delar av den planerade 400 kV luftledningen mellan Nybro och Hemsjö.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Stenåsa
Inlaga från SOF

Remiss från: Regeringskansliet/Miljö- och energidepartementet

 • Inkom: 2016-06-16
 • Dnr: M2015/04292/Nm
 • Ärenderubrik: Förslag om förstärkta åtgärder mot artskyddsbrott samt remiss av EU:s handlingsplan mot illegal handel.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Länsstyrelsen Blekinge

 • Inkom: 2016-06-16
 • Dnr: Dnr 511-3551-2015
 • Ärenderubrik: Samråd kring förslag på nya Natura 2000-områden för tumlare.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-06-10
 • Dnr: 2008-105958
 • Ärenderubrik: Nätkoncession för en 130 kV kraftledning mellan Sege och Hörby i Burlöv, Staffanstorp, Lund, Eslöv, Höör och Hörby kommuner i Skåne län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Skogsstyrelsen

 • Inkom: 2016-06-22
 • Dnr: 2016/307
 • Ärenderubrik: Nulägesbeskrivning av arbetet med nyckelbiotoper.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Regeringen

 • Inkom: 2016-06-28
 • Dnr: M2016/01646/Nm
 • Ärenderubrik: Ändring av uppdrag till Länsstyrelsen i Blekinge län om redovisning av skyddsarbete med Sveriges Natura 2000-områden.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-07-01
 • Dnr: 2008-100413
 • Ärenderubrik: Nätkoncession för en 20 kV ledning från Lettens kraftstation till gräns för Torsby kommun, Värmlands län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Svea Hovrätt

 • Inkom: 2016-07-04
 • Dnr: M 4276-16
 • Ärenderubrik: Tillstånd för uppförande och drift av gruppstation för vindkraftverk vid Kölvallen i Ljusdals kommun; nu fråga om prövningstillstånd.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Umeå Tingsrätt

 • Inkom: 2016-07-06
 • Dnr: M 942-16
 • Ärenderubrik: Kungörelse angående överklagat beslut om tillstånd att anlägga och driva upp till 442 vindkraftverk inom Etapp 3 i Markbygden, Piteå kommun.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Naturvårdsverket

 • Inkom: 2016-06-02
 • Dnr: NV-05464-13
 • Ärenderubrik: Samråd enligt Esbokonventionen om vindkraftsparken Windanker i Tysklands ekonomiska zon nordost om Rügen.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Regeringskansliet/Miljö- och energidepartementet

 • Inkom: 2016-07-08
 • Dnr: Ds 2016:25
 • Ärenderubrik: Promemoria om förändringar i hur miljöbedömningar ska genomföras.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-07-11
 • Dnr: 2015-103841
 • Ärenderubrik: Ansökan om nätkoncession för en 45 kV kraftledning i luftledningsutförande mellan MT12 Sköldinge och K990 Katrineholms Energi i Katrineholms kommun, Södermanlands län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Svenska Kraftnät

 • Inkom: 2016-05-25
 • Dnr: 2016/692
 • Ärenderubrik: Kompletterande samråd om alternativa sträckningar för delar av den planerade 400 kV luftledningen mellan Nybro och Hemsjö.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Svenska Kraftnät

 • Inkom: 2016-05-25
 • Dnr: 2016/691
 • Ärenderubrik: Kompletterande samråd om alternativa sträckningar för delar av den planerade 400 kV luftledningen mellan Ekhyddan och Nybro.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Mark- och miljödomstolen

 • Inkom: 2016-06-01
 • Dnr: M 1069-16
 • Ärenderubrik: Angående dispens att utföra störningsåtgärder riktade mot skarv, Vitoren och Tvågranskär i Söderhamns kommun.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Vattenfall

 • Inkom: 2016-06-22
 • Dnr:
 • Ärenderubrik: Förnyelse av nätkoncession för linje 3450Ao, 40 kV luftledning Leringsforsen - Torpshammar
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Vattenfall

 • Inkom: 2016-06-22
 • Dnr:
 • Ärenderubrik: Förnyelse av nätkoncession för linje 714Uz, 130 kV luftledning mellan Yttersjön och Vännäs.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: SOF

 • Inkom: 2016-06-27
 • Dnr: -
 • Ärenderubrik: Inlaga till Naturvårdsverket med synpunkter på jakt på allmänt vatten
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-05-30
 • Dnr: 2015-103474
 • Ärenderubrik: Nätkoncession för 130 kV ledning från Lärje till Marieholm i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-05-31
 • Dnr: 2015-103926
 • Ärenderubrik: Nätkoncession för fyra 130 kV luftledningar vid station Simpevarp i Oskarshamns kommun, Kalmar län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Naturvårdsverket

 • Inkom: 2016-09-05
 • Dnr: NV-03975-14
 • Ärenderubrik: Remiss av den reviderade handboken om Natura 2000 i Sverige.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-05-17
 • Dnr: 2016-102088
 • Ärenderubrik: Ansökan om tillstånd (nätkoncession) avseende en 132 kV luftledning mellan stationerna BT39 Linde och Koverboda i Lindesbergs kommun, Örebro län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-05-16
 • Dnr: 2016-102087
 • Ärenderubrik: Ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) avseende en befintlig 132 kV kraftledning i luftledningsutförande vid fördelningsstation BT34 Älberg i Hallsbergs kommun, Örebro län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-05-17
 • Dnr: 2009-100435
 • Ärenderubrik: Ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) avseende en 130 kV luftledning mellan Falkenberg N – Falkenberg S i Falkenbergs kommun i Hallands län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Svenska Kraftnät

 • Inkom: 2016-05-18
 • Dnr: 2013/162
 • Ärenderubrik: Samråd avseende 400 kV elnätsförbindelse Örby-Snösätra
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: e.on

 • Inkom: 2016-05-23
 • Dnr:
 • Ärenderubrik: Angående ansökan om tillstånd att uppföra och driva en dubbel 130 kV kraftledning på sträckan Källsjön-Nässe i Sollefteå kommun i Västernorrlands län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: e.on

 • Inkom: 2016-05-23
 • Dnr:
 • Ärenderubrik: Angående ansökan om tillstånd att uppföra och driva en 130 kV kraftledning på sträckan Vitberget-Knäsjöberget/Sörlidberget i Kramfors kommun i Västernorrlands län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: e.on

 • Inkom: 2016-05-23
 • Dnr:
 • Ärenderubrik: Angående ansökan om tillstånd att uppföra och driva en 130 kV kraftledning på sträckan Knäsjöberget/Sörlidberget-Källsjön i Sollefteå och Kramfors kommuner.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Trafikverket

 • Inkom: 2016-05-25
 • Dnr: TRV 2015/38135
 • Ärenderubrik: Beslut angående fastställd arbetsplan för ombyggnad av väg E45, delen Ånimskog-Åmål, etapp 2 Tösse-Åmål i Åmåls kommun.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Svenska Kraftnät

 • Inkom: 2016-05-05
 • Dnr:
 • Ärenderubrik: Inbjudan till samråd angående planerad 220 kV luftledning mellan befintlig ledning mot Nacka och transformatorstationen i Högdalen i Stockholms stad.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Mark- och miljödomstolen, Östersunds TR

 • Inkom: 2016-05-05
 • Dnr: Mål nr M1069-16
 • Ärenderubrik: Beslut av länsstyrelsen i Gävleborgs län om tillstånd till att utföra störningsåtgärder riktade mot skarv.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Svenska kraftnät

 • Inkom: 2016-05-05
 • Dnr:
 • Ärenderubrik: Inbjudan till samråd angående planerad luftledning för 400 kV mellan stationerna Snösätra i Stockholms stad och Ekudden i Huddinge kommun.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Mark- och miljödomstolen, Umeå tingsrätt

 • Inkom: 2016-05-06
 • Dnr: M3094-03
 • Ärenderubrik: Föreläggande att inkomma med yttrande över anläggande av järnvägsbro m.fl. åtgärder berörande Umeälven
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats:
Inlaga från SOF

Remiss från: Vattenfall AB

 • Inkom: 2016-05-11
 • Dnr: -
 • Ärenderubrik: Samråd om ny 130 kV ledning Slottstorp-Spillersboda, Norrtälje kommun
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Norrköpings kommun

 • Inkom: 2016-05-16
 • Dnr: -
 • Ärenderubrik: Inbjudan till samråd för vattenverksamhet i samband med utbyggnad av Pampushamnen, Norrköping.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Länsstyrelsen i Hallands län

 • Inkom: 2016-05-16
 • Dnr: 511-3070-16
 • Ärenderubrik: Förslag till beslut om gränser för strandskydd i Kungsbacka kommun
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Förvaltningsrätten i Växjö

 • Inkom: 2016-04-21
 • Dnr: 1198-16
 • Ärenderubrik: Skyddsjakt på havstrut, gråtrut, fiskmås och skrattmås på angivna områden vid Skärsjön i Markaryds kommun.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-04-25
 • Dnr: 2015-103881
 • Ärenderubrik: Ansökan om nätkoncession för en 145 kV markkabel till Kölvallens vindkraftpark i Ljusdals kommun, Gävleborgs län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Länsstyrelsen Gotland och Kalmar

 • Inkom: 2016-04-25
 • Dnr: 511-3419-15 och 511-3380-14
 • Ärenderubrik: Samråd kring förslag till utvidgning av Natura 2000-områdena Hoburgs bank och Norra Midsjöbanken med viktiga områden för tumlare.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-04-27
 • Dnr: 2015-100824
 • Ärenderubrik: Ansökan om nätkoncession för en ny 150 kV kraftledning i luftledningsutförande mellan anslutningspunkt vid Baksjöberg och anslutningspunkt vid Kalvkullen i Åsele kommun i Västerbottens län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-04-29
 • Dnr: 2016-101954
 • Ärenderubrik: Ansökan om nätkoncession för ny 40 kV kraftledning i luft- och markledningsutförande mellan Orust och Edshultshall i Orust kommun, Västra Götalands län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-05-02
 • Dnr: 2016-101607
 • Ärenderubrik: Ansökan om nätkoncession för en 132 kV kraftledning i luftledningsutförande mellan Tidaholm och Gimmene i Tidaholms kommun i Västra Götalands län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: E.on

 • Inkom: 2016-05-02
 • Dnr:
 • Ärenderubrik: Anmälan om samråd enligt miljöbalken med anledning av ansökan om förlängda/nya tillstånd för befintliga 130 kV kraftledningar Bandsjö-Granlo och Bandsjö_Ortviken i Sundsvalls och Timrå kommuner.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Svenska Kraftnät

 • Inkom: 2016-04-26
 • Dnr: 2014/2134
 • Ärenderubrik: Kompletterande samråd gällande ledningsåtgärder för 400 kV-ledning Grundfors-Storfinnforsen inom projektet för ny 400 kV-kraftledning Långbjörn-Storfinnforsen, Sollefteå kommun.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-04-13
 • Dnr: 2008-100302
 • Ärenderubrik: 50 kV luftledning mellan Degerhamn och Degerhamn C inom Mörbylånga kommun i Kalmar län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Länsstyrelsen Norrbotten

 • Inkom: 2016-03-22
 • Dnr: 551-8631-14
 • Ärenderubrik: Tillstånd för Markbygden etapp 3
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Arkiv
Inlaga från SOF

Remiss från: Kulturdepartementet

 • Inkom: 2016-04-14
 • Dnr: Ku2016/00504/D
 • Ärenderubrik: Betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13)
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Stenåsa
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-04-18
 • Dnr: 2016-101932
 • Ärenderubrik: 40 kV luftledning vid nytt verksamhetsområde sydväst om Bälinge i Alingsås kommun, Västra Götalands län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-04-15
 • Dnr: 2016-100069
 • Ärenderubrik: 50 kV luftledning vid Idre fjäll i Älvdalens kommun, Dalarnas län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-04-20
 • Dnr: 2015-103911/12/13/14 och 15
 • Ärenderubrik: Ansökan från Svenska kraftnät om nätkoncession för fem kraftledningar i Sollefteå kommun.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Regeringskansliet/Miljö- och energidepartementet

 • Inkom: 2016-04-19
 • Dnr: M2016/01030/R
 • Ärenderubrik: Förslag från NV till svenska bestämmelser för invasiva främmande arter.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen

 • Inkom: 2016-04-14
 • Dnr: M 4082-15
 • Ärenderubrik: Försiktighetsmått avseende tre vindkraftverk vid Törnbotten, Mörbylånga kommun, Kalmar län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: DBN
Inlaga från SOF

Remiss från: SOF

 • Inkom: 2016-04-22
 • Dnr: M 4082-15
 • Ärenderubrik: örsiktighetsmått avseende tre vindkraftverk vid Törnbotten, Mörbylånga kommun, Kalmar län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Länsstyrelsen Halland

 • Inkom: 2016-04-21
 • Dnr: 511-6303-15
 • Ärenderubrik: Länsstyrelsen har tagit fram förslag på ändringar i Natura 2000-nätverket med anledning av att EU bedömt att det finns för få områden för tumlare. Förslaget innebär i korthet förändringar i tre befintliga Natura 2000-områden.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: SOF

 • Inkom: 2016-04-05
 • Dnr: 2016/62.434
 • Ärenderubrik: Skyddsjakt på havstrut, gråtrut, fiskmås och skrattmås vid Skärsjön och Skärsjövallen i Markaryds kommun
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: SOF

 • Inkom: 2016-02-11
 • Dnr: N2015/08441/RS
 • Ärenderubrik: Ändring i rennäringsförordningen angående ripjakt
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: SOF

 • Inkom: 2016-01-28
 • Dnr: N2015/05179/FJR
 • Ärenderubrik: Naturvårdsverkets strategi för svensk viltförvaltning
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: SOF

 • Inkom: 2016-03-24
 • Dnr: 2016/554
 • Ärenderubrik: Förslag till uppdatering av bilaga 4 till föreskrifter och allmänna råd till 30 § skogsvårdslagen
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Stockholms läns landsting

 • Inkom: 2016-04-11
 • Dnr: TRN 2016-0047
 • Ärenderubrik: Samråd om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Naturvårdsverket

 • Inkom: 2016-04-12
 • Dnr: NV-03036-16
 • Ärenderubrik: Inhibition av del av beslut gällande skyddsjakt på storskarv i Kalmar län
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Svenska kraftnät

 • Inkom: 2016-04-12
 • Dnr: 2016/274
 • Ärenderubrik: Inbjudan till samråd gällande ombyggnation av Midskog stamnätsstation och ledningar kring stationen, i Ragunda och Östersunds kommuner, Jämtlands län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Trafikverket

 • Inkom: 2016-04-13
 • Dnr: TRV 2015/71169
 • Ärenderubrik: Tvärförbindelse Södertörn i Huddinge, Botkyrka och Haninge kommun, Stockholms län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-04-05
 • Dnr: 2009-100440
 • Ärenderubrik: Nätkoncession för en luftledning (130 kV) vid Getinge i Halmstads kommun, Hallands län
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-04-05
 • Dnr: 2009-100442
 • Ärenderubrik: Nätkoncession för två luftledningar (40 kV) vid Kinnared i Hylte kommun, Hallands län
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats:
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-04-08
 • Dnr: 2008-105564
 • Ärenderubrik: Nätkoncession för en luftledning (50 kV) mellan Alvesta och Moheda i Alvesta kommun, Kronobergs län
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-04-07
 • Dnr: 2013-102717
 • Ärenderubrik: Nätkoncession för en 40 kV ledning från Tibro till Sventorp i Tibro och Skövde kommuner, Västra Götalands län
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-04-07
 • Dnr: 2008-100231
 • Ärenderubrik: Nätkoncession för en 20 kV kraftledning mellan Vigelsjö och Klemensboda i Norrtälje kommun, Stockholms län
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-04-11
 • Dnr: 2015-103901
 • Ärenderubrik: 132 kV kraftledning i mark- och luftledningsutförande mellan Rödene vindkraftpark och transformatorstationen OT51 samt ansökan om nätkoncession för linje för ombyggnation för del av 40 kV kraftledning i markkabelutföranden mellan Nolhaga allé och Rosenlund i Alingsåskommun i Västra Götalands län
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: SOF

 • Inkom: 2016-03-24
 • Dnr: 218-1464-16
 • Ärenderubrik: Överklagande av beslut från Lst Kalmar angående skyddsjakt på storskarv i Kalmar läns bräckvattenområde
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: SOF

 • Inkom: 2016-04-06
 • Dnr: 218-889-2016
 • Ärenderubrik: Överklagande av beslut från Lst angående skyddsjakt på storskarv i Blekinge län
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Mark- och miljödomstolen

 • Inkom: 2016-03-24
 • Dnr: M 9024-15
 • Ärenderubrik: SOF vs Eolus Vind AB angående förlängning av igångsättningstid för ianspråktagande av tillstånd till vindkraftverk Tindered, Västerviks kommun.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Näringsdepartementet

 • Inkom: 2016-03-22
 • Dnr: N2016/02157/RS
 • Ärenderubrik: Promemoria om specialforum för överklagande av vissa jaktbeslut
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: -
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-03-22
 • Dnr: 2015-103511
 • Ärenderubrik: Ansökan avseende en ny 36 kV markkabel/luftledning mellan befintlig transformatorstation i Södra Backa i Borlänge till planerad vindkraftpark vid Orrberget, Borlänge och Ludvika kommuner, Dalarnas län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-03-23
 • Dnr: 2015-102720
 • Ärenderubrik: Ansökan om tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje) avseende en 50 Kv luftledning Lomberg – Grängesberg i Ludvika kommun i Dalarnas län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-03-23
 • Dnr: 2015-103457
 • Ärenderubrik: Ansökan om hos Energimarknadsinspektionen om tillstånd att bygga och använda en kraftledning (nätkoncession för linje). Ansökan avser en 130 kV luftledning mellan Falköping Norra och avgreningspunkt Majarp i Falköpings kommun, Västra Götalands län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-03-30
 • Dnr: 2008-102869
 • Ärenderubrik: Ansökan om tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje). Ansökan avser 130 kV ledning från Granlo till Ortviken i Sundsvalls kommun, Västernorrlands län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-03-31
 • Dnr: 2014-102013
 • Ärenderubrik: Ansökan om tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje) avseende en befintlig 130 kV ledning från Bossgård till Råberga i Linköpings kommun, Östergötlands län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Mannheimer Swartling

 • Inkom: 2016-03-18
 • Dnr: M2012/714/Me
 • Ärenderubrik: Kompletterande samråd i anledning av E.ON Wind Sweden AB:s ansökan om tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon till uppförande och drift av en gruppstation för vindkraft på Södra Midsjöbanken.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Skogsstyrelsen

 • Inkom: 2016-03-31
 • Dnr: -
 • Ärenderubrik: Enkät om nyckelbiotoper
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-03-07
 • Dnr:
 • Ärenderubrik: Ansökan avseende en ny 130 kV luftledning för vindkraftanslutning mellan Hästkullen Norra och Jenåsen via Hästkullen Södra i Sundsvalls, Timrå och Härnösands kommuner, Västernorrlands län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: E.ON

 • Inkom: 2016-03-05
 • Dnr:
 • Ärenderubrik: Anmälan om samråd med anledning av ansökan om tillstånd att uppföra och driva en 130 kV kraftledning på sträckan Storhöjden-Källsjön i Sollefteå och Kramfors kommuner
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: E.ON

 • Inkom: 2016-03-05
 • Dnr:
 • Ärenderubrik: Anmälan om samråd med anledning av ansökan om tillstånd att uppföra och driva en 130 kV kraftledning på sträckan Vitberget-Knäsjöberget/Sörlidberget i Kramfors kommun
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: E.ON

 • Inkom: 2016-03-05
 • Dnr:
 • Ärenderubrik: Anmälan om samråd med anledning av ansökan om tillstånd att uppföra och driva en 130 kV kraftledning på sträckan Källsjön-Nässe i Sollefteå kommun
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: E.ON

 • Inkom: 2016-03-05
 • Dnr:
 • Ärenderubrik: Anmälan om samråd med anledning av ansökan om tillstånd att uppföra och driva en 130 kV kraftledning på sträckan Knäsjöberget/Sörlidberget-Källsjön i Sollefteå och Kramfors kommun
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-03-10
 • Dnr: 2015-103149
 • Ärenderubrik: Ansökan avseende en ny 140 kV kraftledning i markkabel och luftledningsutförande mellan Färlev och Tossene samt ombyggnation av två 40 kV luftledningar i Munkedals, Lysekils och Sotenäs kommuner, Västra Götalands län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Degerfors kommun

 • Inkom: 2016-03-17
 • Dnr: -
 • Ärenderubrik: Förslag till ny översiktsplan för Degerfors kommun
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Näringsdepartementet

 • Inkom: 2016-03-22
 • Dnr: N2016/02157/RS
 • Ärenderubrik: Promemoria om specialforum för överklagande av vissa jaktbeslut
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-02-29
 • Dnr: 2016-100095
 • Ärenderubrik: Ansökan om prövning av förlängning av nätkoncession för en befintlig 50 kV starkströmsledning mellan Malungs ställverk och Malungs Elverk samt avgrening till Mobyns ställverk i Malungs-Sälens kommun, Dalarnas län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-02-29
 • Dnr: 2016-100092
 • Ärenderubrik: Ansökan om prövning av förlängning av nätkoncession för linje avseende en befintlig 50 kV starkströmsledning mellan Hunnflen och Äppelbo ställverk i Vansbro kommun.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-02-29
 • Dnr: 2016-100093
 • Ärenderubrik: Ansökan om prövning av förlängning av nätkoncession för en befintlig 50 kV starkströmsledning mellan Skamsberget och Storbyn, Dala-Järna i Vansbro kommun, Dalarnas län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-02-15
 • Dnr: 2015-103890
 • Ärenderubrik: Tillstånd avseende en ny 170 kV luftledning mellan en anslutningspunkt väst om vindkraftspark Blisterliden och vindkraftsparken Högaliden 2 i Skellefteå och Robertsfors kommuner, Västerbottens län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Skogsstyrelsen

 • Inkom: 2016-02-19
 • Dnr: 2016/554
 • Ärenderubrik: Remiss av förslag på uppdatering av bilaga 4 till föreskrifter och allmänna råd till 30 § skogsvårdslagen
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-03-02
 • Dnr: 2015-102715
 • Ärenderubrik: Ansökan avseende en ny 145 kV luftledning mellan Torpberget och Skaftåsen vindkraftpark i Ljusdals kommun, Gävleborgs län och i Härjedalens kommun, Jämtlands län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-03-02
 • Dnr: 2015-103447
 • Ärenderubrik: Ansökan avseende en ny 36 kV markledning mellan Skaftåsens och Tandsjös vindkraftparker i Ljusdals kommun, Gävleborgs län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-03-02
 • Dnr: 2015-103448
 • Ärenderubrik: Ansökan avser en 145 kV luftledning mellan Torpberget och Hembergets vindkraftpark i Ljusdals kommun, Gävleborgs län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-03-08
 • Dnr: 2015-103922
 • Ärenderubrik: Ansökan avseende en ny 220 kV ledning från Rätan stamstation till de planerade vindkraftparkerna i Nordkölen, Länsterhöjden, Storflötten, Jämtlands och Västerbottens län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-02-03
 • Dnr: 2015-103508
 • Ärenderubrik: Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession avseende en 220 kV ledning från Ödmården till Grönviken i Söderhamns, Gävle och Ockelbo kommuner, Gävleborgs län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-02-05
 • Dnr: 2015-102416
 • Ärenderubrik: Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession avseende en befintlig 50 kV luftledning, Lomberg – Morgårdshammar i Ludvika och Smedjebackens kommuner i Dalarnas län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-02-09
 • Dnr: 2014-101938
 • Ärenderubrik: Ansökan om fortsatt tillstånd att använda befintlig kraftledning. Ansökan avser en 220 kV luftledning från Örby till Högdalen. Ansökan avser användning i ytterligare 15 år
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-02-09
 • Dnr: 2009-101386
 • Ärenderubrik: Ansökan om att fortsätta använda befintlig kraftledning. Ansökan avser 40kV luftledning mellan Mäland och Klockestrand i Kramfors.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-02-11
 • Dnr: 2015-103892
 • Ärenderubrik: Tillstånd att bygga och använda en kraftledning (nätkoncession för linje) avseende en ny 170 kV luftledning mellan en anslutningspunkt väst om vindkraftspark Högaliden och vindkraftsparken Botsmark i Umeå kommun, Västerbottens län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-02-11
 • Dnr: 2015-103891
 • Ärenderubrik: Tillstånd att bygga och använda en kraftledning avseende en ny 170 kV luftledning mellan en anslutningspunkt väst om vindkraftspark Högaliden 2 och vindkraftsparken Högaliden i Skellefteå och Umeå kommuner, Västerbottens län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-02-11
 • Dnr: 2015-103838
 • Ärenderubrik: Tillstånd att bygga och använda en kraftledning avseende en ny 170 kV luftledning mellan station Krångfors och vindkraftspark Blisterliden med anslutning till vindkraftspark Ljusvattnet och Blåbergsliden i Skellefteå kommun, Västerbottens län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-02-09
 • Dnr: 2015-103051
 • Ärenderubrik: Tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning avseende en 45 kV luftledning i befintlig ledningsgata mellan Bonäset och Öjebyn i Piteå kommun, Norrbottens län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-02-29
 • Dnr: 2016-100096
 • Ärenderubrik: Ansökan om prövning av förlängning av nätkoncession för en befintlig 50 kV starkströmsledning mellan Mockfjärds kraftstation och Mockfjärds ställverk i Gagnef kommun, Dalarnas län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-01-26
 • Dnr: 2009-100227
 • Ärenderubrik: Begäran om yttrande över ansökan om förlängd nätkoncession avseende flera 130 kV ledningar mellan Karlstad och Borgvik i Karlstad och Grums kommuner, Värmlands län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Västerviks kommun, Miljö- och byggnads

 • Inkom: 2016-02-01
 • Dnr: 2014-591, 2014-414
 • Ärenderubrik: Ottinge 1:1 - begäran till Länsstyrelsen i ärende rörande lagakraftvunnet tillstånd att uppföra och driva 4 vindkraftverk.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Ljungby Energinät AB

 • Inkom: 2016-01-29
 • Dnr: -
 • Ärenderubrik: Planerad flytt/ombyggnation av kraftledning väster om Ljungby
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-02-05
 • Dnr: 2015-100067
 • Ärenderubrik: Begäran om yttrande över ansökan om förlängd nätkoncession avseende en 45 kV luftledning i befintlig ledningsgatan mellan Pitholm och Hortlax, inkl avgrening Jävre, i Piteå kommun, Norrbottens län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-01-31
 • Dnr: 2008-102144
 • Ärenderubrik: Begäran om yttrande över ansökan om förlängd nätkoncession avseende en 45 kV luftledning mellan Bonäset – Pitholm i Piteå kommun, Norrbottens län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-01-29
 • Dnr: 2008-105910
 • Ärenderubrik: Begäran om yttrande över ansökan om förlängd nätkoncession avseende en 130 kV kraftledning mellan Ivö och Nymölla i Bromölla kommun, Skåne län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-02-02
 • Dnr: 2015-102721
 • Ärenderubrik: Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession avseende en befintlig 50 kV luftledning och markkabel, Magnetgärdet – Östanbo – Blötberget i Ludvika kommun i Dalarnas län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-02-08
 • Dnr: 2008-102792
 • Ärenderubrik: Begäran om yttrande över ansökan om förlängd nätkoncession avseende en 10 kV från Fåglum till Bajaregården i Essunga kommun, Västra Götalands län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-01-17
 • Dnr: 2015-103458
 • Ärenderubrik: Ansökan om tillstånd att bygga och använda en 130 kV luftledning och en 40 kV mark- och luftledning vid BillerudKorsnäs AB:s pappersbruk i Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-01-20
 • Dnr: 2008-100229
 • Ärenderubrik: Tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje) avseende tre 20 kV ledningar från Vigelsjö via Norrtälje södra till Östhamra i Norrtälje kommun, Stockholms län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Naturvårdsverket

 • Inkom: 2016-01-21
 • Dnr: NV-02594-15
 • Ärenderubrik: Remiss av havsplan från Lettland, samråd enligt Esbokonventionens protokoll
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-01-21
 • Dnr: 2015-103316
 • Ärenderubrik: Tillstånd för byggande och användande av en 130 kV luftledning mellan Hageskruv och Nybro i Uppvidinge och Nybro kommuner, Kronobergs och Kalmar län
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-01-22
 • Dnr: 2014-102268
 • Ärenderubrik: Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession . Ansökan avser en ny 130 kV luftledning för vindkraftsanslutning mellan Björnlandshöjden Hästkullen södra, Härnösands kommun i Västernorrlands län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: -
Inlaga från SOF

Remiss från: Svenska kraftnät

 • Inkom: 2016-01-25
 • Dnr: 2012/1167
 • Ärenderubrik: Redogörelse för sambyggnadssträckan Skogssäter, Trollhättans kommun, och Stenkullen, Lerums kommun.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: -
Inlaga från SOF

Remiss från: Vattenfall Eldistribution AB

 • Inkom: 2016-10-26
 • Dnr: -
 • Ärenderubrik: Planerad 130 kV ledning till Älvnäs, Ekerö kommun, Stockholms län
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-01-27
 • Dnr: 2015-103371
 • Ärenderubrik: Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession gällande en 130 kV luftledning från Midskogs kraftstation i Ragunda kommun till Verksmons industriområde i Östersunds kommun, Jämtlands län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-01-27
 • Dnr: 2009-101383
 • Ärenderubrik: Begäran om yttrande över ansökan om förlängd nätkoncession avseende en 40 kV luftledning mellan Näs transformatorstation och avgreningen till Näs, Örnsköldsviks kommun i Västernorrlands län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-01-26
 • Dnr: 2009-101382
 • Ärenderubrik: Begäran om yttrande över ansökan om förlängd nätkoncession avseende en 40 kV ledning mellan Hammars transformatorstation och Västhammar i Kramfors kommun i Västernorrlands län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Länsstyrelsen Örebro län

 • Inkom: 2015-12-15
 • Dnr: 551-3994-2014
 • Ärenderubrik: Tillstånd till uppförande och drift av gruppstation för vindkraft vid Frykdalshöjden, Sunne kommun
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Svenska kraftnät

 • Inkom: 2015-12-16
 • Dnr: 2014/1122
 • Ärenderubrik: Information om samråd enligt miljöbalken 6:4 för planerad 400Kv-luftledning Nybro-Hemsjö
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Svenska kraftnät

 • Inkom: 2015-12-16
 • Dnr: 2014/1120
 • Ärenderubrik: Information om samråd enligt miljöbalken 6:4 för planerad 400kV-luftledning Ekhyddan - Nybro
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2015-12-15
 • Dnr: 2009-100442
 • Ärenderubrik: Begäran om yttrande över ansökan om förlängd nätkoncession, avser en 40 kV kraftledning på en delsträcka vid Kinnared i Hylte kommun i Hallands län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Naturvårdsverket

 • Inkom: 2015-12-22
 • Dnr: NV-06762-12
 • Ärenderubrik: Samråd om framtagen miljökonsekvensbeskrvning för en dansk vindkraftspark på Kriegers flak.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Naturvårdsverket

 • Inkom: 2015-12-21
 • Dnr: NV-1 1759-11
 • Ärenderubrik: Remiss av förslag till förändrade föreskrifter för Tyresta nationalpark.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: ÅF, Industry AB

 • Inkom: 2015-12-22
 • Dnr: -
 • Ärenderubrik: Ombyggnation av befintlig 130 kV kraftledning, L126, på sträckan mellan Utansjö och Murberget i Härnösands kommun.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2015-12-20
 • Dnr: 2009-100440
 • Ärenderubrik: E.ON har hos Ei ansökt om tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning. Ansökan avser en delsträcka av 130 kV luftledning Falkenberg S-Harplinge i Halmstads kommun.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Nacka Tingsrätt

 • Inkom: 2015-12-22
 • Dnr: M 3337-15
 • Ärenderubrik: Tillstånd för NCC till vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet på fastigheterna Upplands-Bro Toresta 4:1 Håbo Spånga 1:9.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-01-12
 • Dnr: 2015-103609
 • Ärenderubrik: Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncessionavser en ny 137 kV kraftledning i luft- och markkabelutförande mellan Forsbyboda i Lindesbergs kommun, Örebro län och transformatorstation YT34 Kolsva i Köpings kommun i Västmanlands län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2016-01-13
 • Dnr: 2014-101972
 • Ärenderubrik: Ny 130 kV luftledning för vindkraftanslutning mellan Stockåsbodarna och Nylandsbergen samt mellan Nylandsbergen och Nysäter i Sundsvalls kommun, Västernorrlands län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Naturvårdsverket

 • Inkom: 2016-01-19
 • Dnr: NV-08573-15
 • Ärenderubrik: Gemensamma riktlinjer för artskydd i skogen
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Naturvårdsverket

 • Inkom: 2015-11-27
 • Dnr: NV-05525-13
 • Ärenderubrik: Beslut av havsplan från Litauen
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Svenska Kraftnät

 • Inkom: 2015-12-03
 • Dnr: 2012/1167
 • Ärenderubrik: Beslut om sträckningsalternativ i området kring Ryd (Skogssäter-Stenkullen)
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2015-12-04
 • Dnr: 2008-100230
 • Ärenderubrik: Begäran om yttrande över ansökan om förlängd nätkoncession, avser ledningar mellan Vigelsjö och Norrtälje samt mellan Vigelsjö och Aspsund i Norrtälje kommun.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Näringsdepartementet

 • Inkom: 2015-12-07
 • Dnr: N2015/08441/RS
 • Ärenderubrik: Promemoria angående ändring i rennäringsförordningen (1993:384).
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Mark- och miljödomstolen

 • Inkom: 2015-12-09
 • Dnr: M 6960-14
 • Ärenderubrik: Mark- och miljödomstolen avslår Rädda Hallandskustens begäran om att inhämta förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Näringsdepartementet

 • Inkom: 2015-11-01
 • Dnr: N2015/05179/FJR
 • Ärenderubrik: Redovisning av regeringsuppdrag om strategi för svensk viltförvaltning
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Energimarknadsinspektionen

 • Inkom: 2015-12-10
 • Dnr: 2008-105163
 • Ärenderubrik: Begäran om yttrande över ansökan om förlängd nätkoncession för sträckan Sege Lomma.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Nacka tingsrätt

 • Inkom: 2015-12-15
 • Dnr: M 6156-15
 • Ärenderubrik: Tillstånd för uppförande och drift av gruppstation för vindkraft vid Kölvallen, Ljusdals kommun
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Länsstyrelsen i Jönköpings län

 • Inkom: 2015-09-09
 • Dnr: 258-4242-2015
 • Ärenderubrik: Begäran om fartbegränsning i Munksjön, Jönköpings kommun.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Växjö Tingsrätt

 • Inkom: 2015-09-23
 • Dnr: 551-5604-12
 • Ärenderubrik: Överklagande av Länsstyrelsen i Kalmar län beslut 2015-03-05 ang tillstånd till gruppstation med vindkraftverk på fastigheten Lervik 1:1 m.fl. Västerviks kommun
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Jämtkraft

 • Inkom: 2015-10-05
 • Dnr: E/T
 • Ärenderubrik: Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 § med anledning av ansökan om linjekoncession för planerad kraftledning från de tre planerade parkerna Nordkölen, Länsterhöjden och Storflötten.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Havs- och vattenmyndigheten

 • Inkom: 2015-10-02
 • Dnr: 3779-14
 • Ärenderubrik: Den 1 september 2014 infördes en bestämmelse i miljöbalken om statlig havsplanering i Sverige som innebär att det ska finnas tre statliga havsplaner; för bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Planerna ska omfatta territorialhavet och svensk ekonomisk zon, Havs- och vattenmyndigheten är ansvarig för att ta fram förslag till planer.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: -
Inlaga från SOF

Remiss från: Länsstyrelsen Norrbotten

 • Inkom: 2015-11-16
 • Dnr: 551-8631-14
 • Ärenderubrik: Underrättelse om ansökan om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken att etablera vindkraft inom etapp 3 Markbygden. Piteå kommun.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Vattenfall

 • Inkom: 2015-10-22
 • Dnr: -
 • Ärenderubrik: Inbjudan till samråd om ändrad drift vid Ringhals kärnkraftverk enligt 6 kap 4§ miljöbalken.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats:
Inlaga från SOF

Remiss från: Svenska Kraftnät

 • Inkom: 2015-11-17
 • Dnr: 2014/2134
 • Ärenderubrik: Samråd enligt 6 kap. miljöbalken gällande ny 400 kV-ledning Långbjörn-Storfinnforsen, Sollefteå kommun, Västernorrlands län
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Regeringskansliet/Miljö- och energidepartementet

 • Inkom: 2015-11-24
 • Dnr: M2015/03820/Ee
 • Ärenderubrik: Promemorian En samlad torvprövning (Ds 2015:54)
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Länsstyrelsen Örebro Län

 • Inkom: 2015-07-13
 • Dnr: 551-3803-2015
 • Ärenderubrik: Överklagande av beslut om tillstånd enligt miljöbalken för Vindpark i Laxåskogen, Askersunds kommun.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Länsstyrelsen Kalmar län

 • Inkom: 2015-07-20
 • Dnr: 403-2803-2015
 • Ärenderubrik: Angående överklagande av bygglov för tre vindkraftverk, fastigheterna Törnbotten 16:1 m.fl. Mörbylånga kommun (kommunstyrelsebeslut 2014-11-11, § 243, dnr 2014-636)
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Kommunstyrelsen Askersunds kommun

 • Inkom: 2015-07-20
 • Dnr:
 • Ärenderubrik: Förslag till översiktsplan för Askersunds kommun finns nu tillgängligt för en kompletterande utställning i kommunhusets huvudentré, på Askersunds huvudbibliotek samt på www.sydnarkebygg.se. Möjlighet ges att granska förslaget och komma med synpunkter.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Växjö Tingsrätt

 • Inkom: 2015-08-04
 • Dnr: M 1585-15
 • Ärenderubrik: Gothia Vind 15 AB önskar att slutligen bemöta den skrivelse som inlämnats av Tjust fågelklubb den 2015-06-22 i rubricerat ärende.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Naturvårdsverket

 • Inkom: 2015-08-04
 • Dnr: NV-08544-12
 • Ärenderubrik: Förslag till utvidgning av Tivedens nationalpark och förslag till ändrade föreskrifter och ny skötselplan
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Stockholms läns landsting

 • Inkom: 2015-08-10
 • Dnr: FUT 1506-0096
 • Ärenderubrik: Inbjudan till samråd om en ny tunnelbanedepå som behövs när tunnelbanan byggs ut. Stockholms läns landsting har utifrån en politisk överenskommelse med staten, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun ansvar för att bygga ut tunnelbanan med två mil nya spår och tio nya stationer. I det ansvaret ingår att se till så att det finns tillräckligt med plats för uppställning och underhåll av tunnelbanetåg när tunnelbanan byggs ut.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Växjö Tingsrätt

 • Inkom: 2015-08-21
 • Dnr: M 997-15
 • Ärenderubrik: Eolus Vind AB/Länsstyrelsen Kalmar län angående överklagande av Länsstyrelsen i Kalmar län beslut 2014-10-28, dnr 551-3422-14
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för miljö

 • Inkom: 2015-09-04
 • Dnr: M2015/1508/Nm
 • Ärenderubrik: Förslag till nya områden för bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Trafikverket

 • Inkom: 2015-06-30
 • Dnr: TRV 2015/20825
 • Ärenderubrik: Kungörande och granskning av vägplan för ombyggnad av väg 62, delen Dyvelsten - Norra infarten Forshaga i Forshaga kommun, Värmlands län
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Naturvårdsverket

 • Inkom: 2015-07-02
 • Dnr: NV-02654-14
 • Ärenderubrik: Samråd om Danmarks planer på vindkraftsparkerna Rönne Bank vid Bornholm och Saeby i Kategatt
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Växjö Tingsrätt

 • Inkom: 2015-07-03
 • Dnr: M 1585-15
 • Ärenderubrik: Överklagande av Länsstyrelsen i Kalmar Län beslut 15-03-05, dnr:551-5604-12, ang. tillstånd till gruppstation med vindkraftverk på fastigheterna Lervik 1:1 m.fl. Västerviks kommun.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Regeringskansliet

 • Inkom: 2015-07-02
 • Dnr: M2015/1539/S
 • Ärenderubrik: Betänkandet Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43)
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Svenska kraftnät

 • Inkom: 2015-06-18
 • Dnr: 2012/1167
 • Ärenderubrik: Inbjudan till kompletterande samråd om sambyggnaden av kraftledningarna för 400 kV och 130 kV inom projektet Skogsäter - Stenkullen
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Naturvårdsverket

 • Inkom: 2015-06-18
 • Dnr: NV-01017-13
 • Ärenderubrik: Förslag till utvidgning av Björnlandets nationalpark och förslag till ändrade föreskrifter och ny skötselplan
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Länsstyrelsen i Örebro län

 • Inkom: 2015-06-26
 • Dnr: 511-3740-2015
 • Ärenderubrik: Förslag till åtgärdsprogram för ortolansparv, Emberiza hortulana
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: NV Nordisk Vindkraft AB

 • Inkom: 2015-05-13
 • Dnr: 551-5751-12
 • Ärenderubrik: Inbjudan till samråd inför ansökan om ändring av tillstånd – Ängersjökölen vindkraftpark.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: NV Nordisk Vindkraft AB

 • Inkom: 2015-05-13
 • Dnr: 551-5758-12
 • Ärenderubrik: Inbjudan till samråd inför ansökan om ändring av tillstånd – Sandtjärnberget vindkraftpark.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Svenska Kraftnät

 • Inkom: 2015-05-20
 • Dnr: 2015/883
 • Ärenderubrik: Svenska Kraftnät planerar en 400 kV elnätsförbindelse mellan Snösätra i Stockholms stad och Ekudden i Huddinge kommun. Genom samråd som pågår fram till den 2 sept. 2015 vill Svenska kraftnät ta emot synpunkter på förslagen till den planerade förbindelsen.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Svenska Kraftnät

 • Inkom: 2015-05-20
 • Dnr: 2015/884
 • Ärenderubrik: Svenska Kraftnät planerar en dubbel 220 kV elnätsförbindelse mellan Högdalen och Snösätra i Stockholms stad. Genom samråd som pågår fram till den 2 sept. 2015 vill Svenska kraftnät ta emot synpunkter på förslagen till den planerade förbindelsen.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Svenska Kraftnät

 • Inkom: 2015-05-20
 • Dnr: 2015/885
 • Ärenderubrik: Svenska Kraftnät planerar en 220 kV elnätsförbindelse mellan befintlig ledning mot Nacka och transformatorstationen i Högdalen i Stockholms stad. Genom samråd som pågår fram till den 2 sept. 2015 vill Svenska kraftnät ta emot synpunkter på förslagen till den planerade förbindelsen.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Skogsstyrelsen

 • Inkom: 1970-01-01
 • Dnr: -
 • Ärenderubrik: Förslag till ändringar i skogsvårdslagstiftningen – Utökat ansvar och egenkontroll med mera
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Svenska kraftnät

 • Inkom: 2015-06-01
 • Dnr: 2013/161
 • Ärenderubrik: Svenska kraftnät planerar att förstärka elnätet med en ny 400 kV förbindelse mellan Örby och Snösätra i södra Stockholm. Detta samråd är det första steget inför ansökan om koncession enligt ellagen.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: NV Nordisk Vindkraft AB

 • Inkom: 2015-05-13
 • Dnr: 551-2501-2012
 • Ärenderubrik: Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken (6 kap. 4§) avseende en ändring av befintligt tillstånd för Vinliden vindkraftpark.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Näringsdepartementet

 • Inkom: 2015-06-16
 • Dnr: N2051/4077/FJR
 • Ärenderubrik: Vissa ändringar i jaktförordningen (1987:905), bl.a. har Jägarnas riksförbund hemställt om ändring av jakttider för orre, järpe och tjäder i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Örebro, Västmanlands, Uppsala, Stockholms och Södermanlands län
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Göteborgs Hamn AB

 • Inkom: 2015-03-02
 • Dnr: -
 • Ärenderubrik: Samråd enligt miljöbalken för utbyggnad av ny energihamn vid Risholmen, Göteborgs stad.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Naturvårdsverket

 • Inkom: 2015-03-10
 • Dnr: NV-09642-11
 • Ärenderubrik: Remiss av förslag till ändrade föreskrifter och ny skötselplan för Store Mosse nationalpark.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Lantmännen Cerealia AB

 • Inkom: 2015-03-16
 • Dnr: -
 • Ärenderubrik: Lantmännen Cerealia AB inbjuder till samråd inför ansökan om tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken för verksamhet vid Strängnäs Valskvarn och Strängnäs Elevator (fastigheterna Stromhatten 3 och 2).
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Stockholms läns landsting

 • Inkom: 2015-03-30
 • Dnr: FUT 1503-0045
 • Ärenderubrik: Samråd om ny tunnelbana mellan Akalla och Barkaby station.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Havs- och vattenmundigheten

 • Inkom: 2015-04-01
 • Dnr: -
 • Ärenderubrik: Den 10 mars 2015 beslutade HaV om en slutlig nulägesbeskrivning inför den nationella havsplaneringen i Sverige.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Trafikverket

 • Inkom: 2015-04-02
 • Dnr: TRV 2014/89472
 • Ärenderubrik: Trafikverket har nu fastställt vägplanen för ombyggnad av väg E18, delen trafikplats Norrtälje till Kapellskär, Norrtälje kommun, Stockholms län. det innebär att vägen får byggas enligt plankartorna.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Svenska kraftnät

 • Inkom: 2015-04-27
 • Dnr: 2014/2133
 • Ärenderubrik: Samråd enligt 6 kap miljöbalken gällande ny 400 kV-ledning Långbjörn-Storfinnforsen.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Svenska Kraftnät

 • Inkom: 2015-05-08
 • Dnr: 2012/1167
 • Ärenderubrik: Inbjudan till kompletterande samråd om sträckningsalternativ i området kring Ryd för Svenska kraftnäts 400 kV-ledning Skogsäter-Stenkullen.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Trafikverket

 • Inkom: 2015-01-20
 • Dnr: TRV 2014/17156
 • Ärenderubrik: Kungörande och granskning av vägplan för anläggning av E6 (574) gång-cykelväg mellan Kärra och Rödbo i Göteborgs stad, Västra Götaland län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Regeringskansliet

 • Inkom: 2015-02-12
 • Dnr: M2015/698/Ee
 • Ärenderubrik: Remiss av Regeringskansliets promemoria "Höjd ambitionsnivå i elcertifikatsystemet till 2020"
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Svenska Kraftnät

 • Inkom: 2015-02-10
 • Dnr: 2014/1604
 • Ärenderubrik: Inbjudan till samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken gällande ledningsåtgärder i Hjälta-området, Sollefteå kommun, Västernorrlands län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Regeringen

 • Inkom: 2015-02-12
 • Dnr: M2015/294/Nm (delvis)
 • Ärenderubrik: Förslag till nya Ramsarområden och kvalitetssäkring av befintliga.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Svenska Kraftnät

 • Inkom: 2015-02-09
 • Dnr: 2014/1122
 • Ärenderubrik: Inbjudan till öppet hus med informationsmöte och samråd enligt 6 kap miljöbalken. Kalmar och Blekinge län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Svenska Kraftnät

 • Inkom: 2015-02-09
 • Dnr: 2014/1120
 • Ärenderubrik: Inbjudan till öppet hus med informationsmöte och samråd enligt 6 kap miljöbalken. Kalmar och Blekinge län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Stockholms Läns Landsting

 • Inkom: 2015-02-09
 • Dnr: FUT 1403-0007
 • Ärenderubrik: Samråd om tunnelbana från Kungsträdgården till Gullmarsplan och Söderort.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Stockholms Läns Landsting

 • Inkom: 2015-02-09
 • Dnr: FUT 1403-0007
 • Ärenderubrik: Samråd om ny tunnelbana till Nacka
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Vattenfall

 • Inkom: 2015-02-23
 • Dnr: -
 • Ärenderubrik: Vattenfall Vindkraft AB undersöker möjligheten att etablera en vindkraftpark, kallas Bruzaholm, i Eksjö kommun, Jönköpings län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Svenska Kraftnät

 • Inkom: 2015-02-24
 • Dnr: 2012/1167
 • Ärenderubrik: Samrådsredogörelse nu publicerad för den nya 400 kV-ledningen mellan Skogssäter i Trollhättans kommun och Stenkullen i Lerums kommun.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: E.ON

 • Inkom: 2014-11-24
 • Dnr: -
 • Ärenderubrik: Förläggning av två stycken 132 kV kabelförband mellan Helsingör (Danmark) och Helsingborg (Sverige), svenska delen
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: E.ON

 • Inkom: 2014-11-24
 • Dnr: -
 • Ärenderubrik: Förläggning av två stycken 132 kV kabelförband mellan Helsingör (Danmark) och Helsingborg (Sverige), svenska delen
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Naturvårdsverket

 • Inkom: 2014-12-04
 • Dnr: NV-08038-14
 • Ärenderubrik: Remiss om ansökan om spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G i Nedre Dalälvsområdet.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Trafikverket

 • Inkom: 2015-01-13
 • Dnr: TRV2014/24752
 • Ärenderubrik: Fastställande av arbetsplan för ombyggnad av väg E45, delen Ånimskog-Åmål, etapp 1 Ånimskog-Tösse i Åmåls kommun, Västra Götalands län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Miljödepartementet

 • Inkom: 2014-12-22
 • Dnr: M2012/2276/Me
 • Ärenderubrik: Ansökan enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon om förlängning av tillstånd till att uppföra och driva en gruppstation för vindkraft m.m. vid Kriegers Flak.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Länsstyrelsen i Skåne län

 • Inkom: 2015-01-20
 • Dnr: 511-29178-2014
 • Ärenderubrik: Åtgärdsprogram för hotade vadare på strandängar.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Pöyry Sweden AB

 • Inkom: 2015-01-20
 • Dnr: -
 • Ärenderubrik: Samrådsunderlag anslutning till Rödene vindkraftpark, Alingsås, Västra Götaland
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Trafikverket

 • Inkom: 2015-01-16
 • Dnr: 2014/96335
 • Ärenderubrik: Inbjudan till samrådsmöte avseende om- och nybyggnad av väg 77 Länsgränsen - Rösa, Stockholms län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Stockholms läns landsting

 • Inkom: 2014-10-21
 • Dnr: FUT 1410-0054
 • Ärenderubrik: Samråd om ny tunnelbana mellan Akalla och Barkarby station.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Sjöfartsverket

 • Inkom: 2014-10-29
 • Dnr: -
 • Ärenderubrik: Samråd om projekt Malmporten - fördjupning och breddning av de allmänna farlederna till Luleå samt utbyggnad av Skvampens djuphamn.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Gamesa Energy Sweden AB

 • Inkom: 2014-10-30
 • Dnr: -
 • Ärenderubrik: Samrådsunderlag för Vindkraftsprojekt "Visseltofta"
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Trafikverket

 • Inkom: 2014-10-31
 • Dnr: TRV2011/58057
 • Ärenderubrik: Utställelse av arbetsplan för E45 Ånimskog-Åmål, etapp 2 Tösse-Åmål, Åmåls kommun
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Länsstyrelsen i Västra götalands län

 • Inkom: 2014-10-08
 • Dnr: 218-23511-2014
 • Ärenderubrik: Tillstånd till skyddsjakt efter storskarv i Bohuslän.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Naturvårdsverket

 • Inkom: 2014-10-31
 • Dnr: NV-06433-11
 • Ärenderubrik: Organiserat friluftsliv och naturturism i skyddad natur – vägledning för förvaltare
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats:
Inlaga från SOF

Remiss från: Vattenmyndigheten Västerhavet

 • Inkom: 2014-11-03
 • Dnr: 537-34925-2014
 • Ärenderubrik: Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer och Förslag till åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden 2015-2021 för Västerhavets vattendistrikt.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Vattenmyndigheten Norra Östersjön

 • Inkom: 2014-11-17
 • Dnr: 537-5058-14
 • Ärenderubrik: Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram, med miljökonsekvensbeskrivning för Norra Östersjöns vattendistrikt.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Vattenmyndigheten Södra Östersjön

 • Inkom: 2014-11-05
 • Dnr: 537-5346-2014
 • Ärenderubrik: Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram, med miljökonsekvensbeskrivning för Södra Östersjöns vattendistrikt
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Vattenmyndigheten Bottenvikens

 • Inkom: 2014-11-06
 • Dnr: 537-9859-2014
 • Ärenderubrik: Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram, med miljökonsekvensbeskrivning för Bottenvikens vattendistrikt.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Vattenmyndigheten Bottenhavet

 • Inkom: 2014-11-24
 • Dnr: 537-7197-14
 • Ärenderubrik: Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer och Förslag till åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden 2015-2021 för Bottenhavets vattendistrikt.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Landsbygdsdepartementet

 • Inkom: 2014-09-10
 • Dnr: L2014/2263/ELT
 • Ärenderubrik: Remiss om förslag tiil ändring i förordningen om områdesskydd
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: HydroGIS AB

 • Inkom: 2014-09-22
 • Dnr: MKB 718
 • Ärenderubrik: Återskapande av kanalförbindelse mellan Skallhavet och Värbofjorden, Lysekils kommun
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Miljödepartementet

 • Inkom: 2014-09-23
 • Dnr: M2013/2519/Me
 • Ärenderubrik: Beslut - Ansökan om förlängning av tid för anläggnings- och byggnadsåtgärder för uppförande av gruppstation för vindkraft vid Stora Middelgrund
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Miljödepartementet

 • Inkom: 2014-09-24
 • Dnr: M2014/1595/Nm
 • Ärenderubrik: Remiss avseende Miljömålsberedningens delbetänkande Med Miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten, SOU 2014:50
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Länsstyrelsen i Jönköpings län

 • Inkom: 2014-09-25
 • Dnr: 258-5687-2014
 • Ärenderubrik: Begäran om fartbegränsning i Sommen, Tranås kommun
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Gröna Holmön AB

 • Inkom: 2014-10-09
 • Dnr: -
 • Ärenderubrik: Vindkraft på Holmön och Ängesön, Umeå kommun.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Kraftö AB

 • Inkom: 2014-10-09
 • Dnr: -
 • Ärenderubrik: Samråd enligt Miljöbalken (6 kap. 4 §) angående planerad vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Naturvårdsverket

 • Inkom: 2014-10-09
 • Dnr: -
 • Ärenderubrik: Samrådsmöte gällande strategi och handlingsplan för invasiva främmande arter.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: ÅF, Hydro Power

 • Inkom: 2014-10-10
 • Dnr: -
 • Ärenderubrik: Samråd enl. 6 kap MB avseende planerad 220 kV ledning för anslutning av vindkraftparken Åndberg, Lillhärdal
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Naturvårdsverket

 • Inkom: 2014-10-16
 • Dnr: NV-07415-13
 • Ärenderubrik: Förslag till nya och gränsjusterade Ramsarområden
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Naturvårdsverket

 • Inkom: 2014-10-17
 • Dnr: NV-06106-14
 • Ärenderubrik: Reviderade nationella riktlinjer för naturum i Sverige.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats:
Inlaga från SOF

Remiss från: Miljödepartementet

 • Inkom: 2014-06-25
 • Dnr: M2014/1412/Nm
 • Ärenderubrik: Remiss avseende Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget att ta fram ett förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Länsstyrelsen i Hallands län

 • Inkom: 2014-06-20
 • Dnr: 511-5016-14
 • Ärenderubrik: Förslag till ett nationellt åtgärdsprogram för fältpiplärka.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Västerås Stad

 • Inkom: 2014-06-27
 • Dnr: -
 • Ärenderubrik: Västerås hamn - underlag för kompletterande samråd (hantering av muddermassor på land)
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstol

 • Inkom: 2014-07-02
 • Dnr: M 6037-13
 • Ärenderubrik: Dom avs överklagat beslut fattat av Länsstyrelsen i Örebro län - Eolus Vind AB:s vindkraftpark Hökhult, Säffle kommun (dnr 551-4531-2012)
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Miljödepartementet

 • Inkom: 2014-07-02
 • Dnr: M2014/1606/Nm
 • Ärenderubrik: Uppdrag att redovisa förstärkta åtgärder mot artskyddsbrott
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Länsstyrelsen Östergötland

 • Inkom: 2014-07-03
 • Dnr: 551-5359-12
 • Ärenderubrik: Beslut avs Ansökan om tillstånd enl 9 kap. miljöbalken till gruppstation för vindkraft vid Örserum i Jönköpings kommun.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Naturvårdsverket

 • Inkom: 2014-07-31
 • Dnr: NV-03381-14, NV-03401-14
 • Ärenderubrik: Överklaganden av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om skyddsjakt efter skarv i Östersjön inom Stockholms län under del av 2014.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats:
Inlaga från SOF

Remiss från: JämtVind

 • Inkom: 2014-08-22
 • Dnr: -
 • Ärenderubrik: Yttrandeförfrågan kring planerad vindkraftpark Kusberget.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Länsstyrelsen Kalmar län, Djurenheten

 • Inkom: 2014-08-28
 • Dnr: 218-5834-14
 • Ärenderubrik: Anmodan om inlämnande av förslag till ledamöter och deras ersättare till Viltförvaltningsdelegationen i Kalmar län för åren 2015-2018
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Ecocom AB

 • Inkom: 2014-09-02
 • Dnr: -
 • Ärenderubrik: Tidig förfrågan om eventuella synpunkter på en vindkraftsetablering vid Storhundberget, Åsele kommun, Västerbottens län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Vattenfall Eldistribution AB

 • Inkom: 2014-05-19
 • Dnr: -
 • Ärenderubrik: Ny 40 kV-ledning mellan Hårleby och Edshultshall, Orust kommun
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Länsstyrelsen Norrbotten, Miljöpröv.del.

 • Inkom: 2014-05-26
 • Dnr: 551-3836-13, 2581-4106
 • Ärenderubrik: Tillstånd enl miljöbalken att anlägga och driva upp till 440 vindkraftverk inom Etapp 2 i Markbygden, Piteå kommun
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Svenska Kraftnät

 • Inkom: 2014-06-02
 • Dnr: 2014/233
 • Ärenderubrik: Planerad ny 400 kV-ledning Ekhyddan-Nybro
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Vattenfall Vindkraft Sverige AB

 • Inkom: 2014-06-02
 • Dnr: -
 • Ärenderubrik: Samråd enligt miljöbalken - Stormyrberget Vindkraftpark
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Vattenfall Vindkraft Sverige AB

 • Inkom: 2014-06-05
 • Dnr: -
 • Ärenderubrik: Samråd vindkraftanläggning Stormyrberget Örnsköldsviks kommun
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Miljödepartementet

 • Inkom: 2014-06-10
 • Dnr: M2014/212/Nm
 • Ärenderubrik: Begäran om upphävande av regeringens beslut att föreslå Kuggörarna som Natura 2000-område
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Svenska Kraftnät

 • Inkom: 2014-06-13
 • Dnr: 2014/235
 • Ärenderubrik: Planerad ny 400 kV-ledning Nybro-Hemsjö - Inbjudan till samråd enligt 6 kap miljöbalken
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Naturvårdsverket

 • Inkom: 2014-04-18
 • Dnr: NV-00648-13
 • Ärenderubrik: Remiss av förslag om ändringar i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2007:10) om inventering av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn samt förslag till ny metodik för inventering av björn och varg.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Havs- och vattenmyndigheten

 • Inkom: 2014-04-23
 • Dnr: -
 • Ärenderubrik: Synpunkter på rapporten Havsplanering - Nuläge 2014 Statlig planering i territorialhav och ekonomisk zon.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Svenska Kraftnät

 • Inkom: 2014-04-24
 • Dnr: 2013/1677
 • Ärenderubrik: Inbjudan till samråd om planerat byte av 44 kV-kablar mellan Skåne och Själland inför tillståndsprövning enligt miljöbalken
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: ÅF-Industry AB

 • Inkom: 2014-04-29
 • Dnr: 6028185
 • Ärenderubrik: Samråd rörande planerad kraftledning och transformatorstationer för anslutning av vindkraftparken Åndberg till befintligt elnät, Lillhärdal, Härjedalens kommun.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Naturvårdsverket

 • Inkom: 2014-05-14
 • Dnr: NV-03035-14
 • Ärenderubrik: Samråd enligt Esbokonventionen, väg- och järnvägsförbindelse över Fehrmarnbelt, Tyskland som ursprungspart.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: E.ON Elnät Sverige AB (via ÅF)

 • Inkom: 2014-05-07
 • Dnr: -
 • Ärenderubrik: Samråd enligt 6 kap 4§ miljöbalken, med anledning av ansökan om tillstånd att uppföra och driva en 130 kV kraftledning för vindkraftsanslutning på sträckan Storsjöhöjden-Fängsjön-Betåsen i Sollefteå kommun, Västernorrlands län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Svea Hovrätt

 • Inkom: 2014-05-08
 • Dnr: M 2630-14
 • Ärenderubrik: Mark- och miljööverdomstolen har meddelat prövningstillstånd i målet mellan Örndalen Exploatering AB ./. Svenska Naturskyddsföreningen mfl.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Trafikverket

 • Inkom: 2014-05-13
 • Dnr: TRV 2014/34731
 • Ärenderubrik: Samrådsremiss för Simrishamnsbanan i Malmö, Staffanstorp, Lund, Sjöbo, Tomelilla kommuner, Skåne län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Östersunds Tingsrätt

 • Inkom: 2014-02-25
 • Dnr: M 1713-13
 • Ärenderubrik: Dispens från artskyddsförordningen för anläggande av en skid- och turistanläggning i Skorvdalen (Örndalen), Härjedalens kommun
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Trafikverket

 • Inkom: 2014-02-27
 • Dnr: TRV2013/87410
 • Ärenderubrik: Kungörande och granskning av vägplan för ombyggnad av E45 delen Lilla Bommen - Marieholm i Göteborgs stad, Västra Götalands län
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Papper/Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Havs- och vattenmyndigheten

 • Inkom: 2014-03-04
 • Dnr: HAV 1025-14
 • Ärenderubrik: God Havsmiljö 2020 – Marin strategi för Nordsjön och Östersjön, del 3, Övervakningsprogram
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: HSB BRF Roxen, Malmö

 • Inkom: 2014-03-17
 • Dnr: -
 • Ärenderubrik: Synpunkter ang Big Slap (Housefestival) skickade till Gatukontoret Malmö m kopia till bla SOF
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Papper/Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Degerfors kommun

 • Inkom: 2014-04-04
 • Dnr: KS 163-2013/6
 • Ärenderubrik: Ny översiktsplan
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Markbygden Vind AB

 • Inkom: 2014-04-07
 • Dnr: 551-3836--13
 • Ärenderubrik: Angående tillstånd till anläggande och drift av vindkraftpark i Markbygden, Piteå kommun - Etapp 2
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Statkraft (via WSP Sverige AB)

 • Inkom: 2014-04-17
 • Dnr: -
 • Ärenderubrik: Skriftligt samråd för planerad vindkraftetablering i Tribbhult, Västerviks kommun
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: E.ON (via SWECO Energuide AB)

 • Inkom: 2014-04-17
 • Dnr: -
 • Ärenderubrik: Kompletterande samråd avs en delsträcka av planerad ny kraftledning mellan Kråktorpet och Nylandsbergen i Sundsvalls kommun, Västernorrlands län
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Naturvårdsverket

 • Inkom: 2014-02-07
 • Dnr: NV-04871-13
 • Ärenderubrik: Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Färnebofjärdens nationalpark.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: SOF

 • Inkom: 2014-02-04
 • Dnr: -
 • Ärenderubrik: Överklagande av beslut om bygglov samt anmälan avseende 3+3 vindkraftverk på fastigheterna Albrunna 29:1, Degerhamn 4:83 samt Degerhamn 4:1 i Mörbylånga kommun, Kalmar län
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Universal Wind

 • Inkom: 2014-02-10
 • Dnr: -
 • Ärenderubrik: Samråd enligt Miljöbalken gällande Natura 2000 på Stora Middelgrund i Kattegatt.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Landsbygdsdepartementet

 • Inkom: 2014-02-12
 • Dnr: L2014/317/LB
 • Ärenderubrik: Gårdsstödet 2015-2020 - förslag till svenskt genomförande
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Naturvårdsverket

 • Inkom: 2014-02-12
 • Dnr: NV-04891-13
 • Ärenderubrik: Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Djurö nationalpark
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Naturvårdsverket

 • Inkom: 2014-02-12
 • Dnr: NV-04892-13
 • Ärenderubrik: Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Tresticklans nationalpark
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Föreningen Svenskt Landskapsskydd

 • Inkom: 2014-02-14
 • Dnr: M2013/1322/Nn
 • Ärenderubrik: Behov av internationella åtgärder för att eliminera vindkraftens negativa inverkan på fladdermöss och tornseglare och indirekt påverkan på det ekologiska systemet
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Regeringskansliet

 • Inkom: 2014-02-19
 • Dnr: 2012/18/EU
 • Ärenderubrik: FÖ 2013:01, Genomförande av Seveso III-direktivet
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: E.ON

 • Inkom: 2013-01-24
 • Dnr:
 • Ärenderubrik: Anmälan om samråd, enligt Miljöbalken 6 kap, 4§, med anledning av ansökan om tillstånd att uppföra och driva 130 kV kraftledningar på sträckorna Nysäter-Jenåsen-Storskälsjön samt Kråktorpet-Nylandsberget i Sunsvall och Timrå kommuner i Västernorrlands län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Naturvårdsverket

 • Inkom: 2013-12-18
 • Dnr: NV-04872-13
 • Ärenderubrik: Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Gotska sandöns nationalpark
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Naturvårdsverket

 • Inkom: 2013-12-13
 • Dnr: NV-04602-13
 • Ärenderubrik: Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Blå Jungfruns nationalpark
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Naturvårdsverket

 • Inkom: 2013-12-13
 • Dnr: NV-04893-13
 • Ärenderubrik: Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Norra Kvills nationalpark
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Naturvårdsverket

 • Inkom: 2013-12-03
 • Dnr: NV-04893-13
 • Ärenderubrik: Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Töfsingedalens nationalpark
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: E.ON

 • Inkom: 2014-01-03
 • Dnr: -
 • Ärenderubrik: Samråd enligt 6 kap 4 § Miljöbalken, med anledning av ansökan om tillstånd att uppföra och driva en 130kV kraftledning för vindkraftanslutning på sträckan Stockåsbodarna-Nystäter via Nylandsbergen i Sundsvalls kommun, Västernorrlands län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: E.ON

 • Inkom: 2014-01-30
 • Dnr:
 • Ärenderubrik: Samråd enligt miljöbalken 6 kap 4§, med anledning av ansökan om tillstånd att uppföra och driva 130 kV krafledning för vindkraftanslutning på sträckan Jenåsen-Högåsen-Hästkullen-Björnlandshöjden i Sundsvalls, Timrå och Härnösands kommuner i Västernorrlands län.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Papper
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Miljödepartementet

 • Inkom: 2014-02-04
 • Dnr: M2013/2519/Me
 • Ärenderubrik: Ansökan om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon till uppförande och drift av gruppstation för vinkraft m.m. vid Stora Middelgrund - nu fråga om tidpunkt för byggnads- och anläggningsåtgärder ska ha vidtagits samt ändring av villkor.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Naturvårdsverket

 • Inkom: 2014-01-27
 • Dnr: NV-04878-13
 • Ärenderubrik: Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Haparanda skärgårds nationalpark
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Naturvårdsverket

 • Inkom: 2014-01-27
 • Dnr: NV-04877-13
 • Ärenderubrik: Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Vadvetjåkka nationalpark
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Naturvårdsverket

 • Inkom: 2014-01-27
 • Dnr: NV-04878-13
 • Ärenderubrik: Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Abisko nationalpark
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Naturvårdsverket

 • Inkom: 2014-01-27
 • Dnr: NV-04876-13
 • Ärenderubrik: Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Pieljekaise nationalpark
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Svenska kraftnät

 • Inkom: 2014-01-21
 • Dnr: -
 • Ärenderubrik: Inbjudan till samråd enligt 6 kap Miljöbalken gällande planerad 400 kV-ledning mellan Skogssäter och Stenkullen.
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF

Remiss från: Naturvårdsverket

 • Inkom: 2013-12-10
 • Dnr: 511-18386-2011
 • Ärenderubrik: Förslag till Åtgärdsprogram för äldre lövskogar med vitryggig hackspett som paraplyart, 2014 – 2018
 • Sista svarsdatum: 1970-01-01
 • Ansvarig:
 • Format: Digitalt
 • Plats: Skickad
Inlaga från SOF