Fågelskydd

Strategi för BirdLife Sveriges fågelskydd är:
  • Vi skall ha en aktiv och tydlig kommunikation med medlemmar, beslutsfattare, media och organisationer
  • Vi skall vara initiativtagande och pådrivande i svenskt fågelskydd
  • Vi skall vara en aktiv partnerorganisation i BirdLife International

BirdLife Sverige har genom åren skrivit en mängd texter som rör olika aspekter av fågelskydd och naturvård ur ett fågelperspektiv, men vi har sett ett behov av att ta ett mer samlat grepp över hela vår syn på naturvård och fågelskydd, med utgångspunkt i landets huvudsakliga biotoptyper. Resultatet är BirdLife Sverige Program för fågelskydd. 

 

Detta program beskriver BirdLife Sveriges syn på hoten mot landets fåglar, och vilka förändringar som behövs för att fåglarna ska gynnas. 

 

Nedladdningsbar pdf här: Program för fågelskydd 20190401,
eller så går det att bläddra i en digital version här. Läs som tidning

 

BirdLife Sveriges riktlinjer för ett antal specifika fågelskyddsfrågor (kopplade till bland annat vindkraft, fåglar i stadsmiljö, kraftledningar och master samt tävlingar med snabba båtar, swinruns och liknande) hittar du här i vår samling av dokument

Fågelskyddsfrågor har alltid varit en hörnsten i BirdLife Sveriges arbete sedan föreningen bildades under 1940-talet. De första decennierna handlade det om att minska fågeljakten och stoppa jakt på rovfåglar. Att arbeta för att ge viktiga fågelområden skydd har alltid funnits med på agendan. Under 1970-talet blev arbetet mer inriktad på förebyggande åtgärder. Det handlade om restaurering av fågelsjöar, artskydd och att föreningen hade ett nätverk med ett antal aktiva skogsgrupper som gjorde stora insatser inför skogsavverkningarna. En särskild fågelskyddskommitté bildades vid den tiden.

 

Under de senaste decennierna har fågelskyddet fått en allt mer internationell prägel. Fågeljakten vid Medelhavet har väckt känslor och engagemang. Fågeldirektivet, BirdLife och IBA har haft en stor betydelse för fågelskyddet i Europa. Samtidigt har BirdLife Sverige i Sverige fått en viktig roll som kommunikatör av kunskap i fågelskyddsfrågor. Vårt handlingsprogram för fågelskydd och medlemmarnas stora engagemang i olika inventeringar som ger fakta om fågelpopulationer har bidragit till detta. Projektet Fågelskådare och lantbrukare i samarbete är ett exempel på ett under 2000-talet nytt sätt att arbeta direkt med jordbruksnäringen.